English version of this page

Lesesaler og bygninger stenges for studenter

Universitetets bygninger stenges for studenter fra tirsdag 16.mars 2021 kl.1200. Det blir heldigital ordinær undervisning.

Bildet kan inneholde: pulten, kontor, laptop, rom, datamaskin.

Undervisningen ved UiO blir digital framover.

Oslo kommune og regjeringen iverksetter tiltak for å få ned smitten og innfører tiltaksnivå A i Viken se lenke her. Det gjør at UiOs lesesaler og bygninger nå stenges for studenter.

– Dette var ingen lett avgjørelse å ta. Vi vet at det er krevende for studentene ikke å ha tilgang til campus, og de har allerede tatt en stor del av belastningen ved koronatiltakene, sier rektor Svein Stølen og fortsetter:

– Men smittenivået i Oslo er høyt og økende, i tillegg er testkapasiteten snart sprengt og vi ser et økt antall innleggelser på sykehus. I en situasjon hvor mange av våre studenter for så vidt bor nær campus, men hvor svært mange også holder til lenger unna, er det vår helhetsvurdering at det er nødvendig å stenge lesesaler og biblioteker i en periode for å redusere faren for smittespredning, sier han.

Studenter som trenger tilgang til lokaler for å ha ferdighetstrening eller utføre forsøk på laboratorier for å opprettholde studieprogresjonen får fortsatt tilgang til bygningene og fysisk undervisning i henhold til smittevernrestriksjoner. Studentene får informasjon fra sine studieprogram om hvem dette gjelder. Og Universitetsbiblioteket legger opp til henteordning for bøker.

Digital undervisning

Universitetets bygninger stenges for studenter fra tirsdag 16.mars kl.12.00. All ordinær undervisning blir digital fra tirsdag 16. mars og foreløpig til 11.april. Studenter bes følge med på i Canvas og Mine studier for informasjon om undervisningen.

– Vi er glad for at studentene har hatt tilgang til universitetet i noen uker nå, men forstår at situasjonen er så alvorlig i Oslo at vi må gjøre det vi kan for å få ned smitten. Vi håper at tiltakene vil bidra til at vi kan åpne mer i april, sier Stølen.

Ikke gi opp!

Rektor Stølen forstår at flere kan bli lei seg over at bygningene stenger.

– I to semestre har studentene våre vist at de til tross for sterke tiltak har klart å studere og avlegge eksamen. Nå går det mot lysere tider og vi håper dere klarer dette krafttaket fram mot sommeren, sier han.

Les tips til en god digital studiehverdag her: Studiehverdag - Universitetet i Oslo (uio.no)

Publisert 15. mars 2021 23:00 - Sist endret 12. okt. 2021 09:39