English version of this page

Stipendordning på plass for internasjonale master-studenter

Mange internasjonale studenter har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronakrisen. Nå har Universitetet i Oslo etablert en stipendordning for å bistå dem.

Bibliotek to studenter som sitter og leser og to studenter som snakker sammen

Foto: Jarli&Jordan/UiO

- Jeg er veldig glad for at vi nå har en løsning på plass. Vi har siden mars jobbet for en god nasjonal ordning, siden dette er utfordringer som gjelder studenter ved alle læresteder i landet. Nå etablerer vi en ordning ved UiO som vil hjelpe de som havnet mellom stoler da koronapandemien traff oss, sier rektor Svein Stølen.

Støtteordningen retter seg mot studenter som har mistet inntektsgrunnlaget sitt, og som faller utenfor nasjonale støtteordninger fordi de ikke er medlem av folketrygden eller ikke har rett på støtte fra Lånekassen.

- Vi har laget en løsning som treffer bredt, og som vil være et viktig supplement i en vanskelig situasjon. Det er avgjørende at de studentene som ikke har penger til å reise hjem, og som har mistet inntektsgrunnlaget sitt, får bistand til husleie og mat, sier Stølen.

Stipendordningen vil gjelde for selvfinansierende masterstudenter på UiOs engelskspråklige masterprogram. Denne gruppen består av om lag 600 studenter.

- Vi har samarbeidet tett med SiO i denne prosessen, og har en god dialog med dem. Jeg vil oppfordre studentene til å benytte seg av SiOs tilbud om økonomisk rådgivning for de som nå befinner seg i en vanskelig situasjon, fortsetter Stølen.

Søkerne må dokumentere at de er bosatt i Norge, og har hatt bortfall av inntekt som en direkte følge av koronakrisen. Søkerne må ha utgifter tilsvarende minimum støttebeløpet som betales ut, og ikke motta andre stipend eller støtteordninger fra UiO.

Søknadsfrist er 1. juni.

Publisert 12. mai 2020 08:35 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38