English version of this page

Nye koronatiltak innført: munnbind, hjemmekontor, arrangementer 

Påbud om munnbind når man ikke kan holde avstand, mer bruk av hjemmekontor der det er mulig og begrensninger i antall på arrangementer er blant de nye tiltakene. 

Bilde av to studenter som sitte med avstand og en boks med antibac servietter på et bord.

Regjeringen og Oslo kommune har innført tiltak (regjeringen.no)  for berørte kommuner (gjelder fra midnatt mellom 2. og 3. desember 2021). Tiltakene skal vurderes på nytt om 14 dager.  

Reglene for smittevern, karantene, testing, isolasjon, reise osv. blir jevnlig oppdatert på helsenorge.no:    

Oslo kommune ser på mulighetene for å dele ut selvtester. Dette er ikke avklart ennå, og vi kommer tilbake med mer informasjon. 

Tilstedeværelse og hjemmekontor   

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Eksempelvis kan ansatte jobbe hjemmefra halvparten av tiden.  

Det er opp til den enkelte leder ved universitetet i dialog med den/de ansatte å vurdere tilstedeværelse og bruk av hjemmekontor i henhold til dette.    

Se mer i UiOs retningslinjer for fjernarbeid  

Munnbind, avstand, nærkontakter  

Det er påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde avstand, for eksempel i butikker, kjøpesenter, kollektivtrafikk, taxi og serveringssteder. Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsning.  

Voksne bør vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe.  

Enhetene ved universitetet må vurdere om det skal anbefales munnbind der det ikke er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand.   

Eksamen og studier

UiO har planlagt for en usikker smittesituasjon, og har beholdt smitteverntiltak i eksamenslokalene i Silurveien. Kun halvparten av plassene i salene brukes, og det er minst 1 meters avstand mellom kandidatene under eksamen. Cirka 15 % av alle eksamener nå i høst er skoleeksamen med tilsyn, mens 85 % av alle eksamener er andre eksamensformer som hjemmeeksamen/mappe/semesteroppgaver osv. Lesesalene er åpne som vanlig. 

Som følge av smittesituasjonen og endringer i nasjonale og regionale råd og regler har Universitetsdirektøren besluttet å midlertidig tillate egenmelding ved fravær fra eksamen med fysisk oppmøte.

Juleavslutning og andre arrangementer   

Antallsbegrensning på 600 med kohorter på 200 for innendørs arrangement uten faste tilviste plasser. Plikt til å registrere gjester for å varsle om mulig smitte for serveringssteder. Krav om sitteplasser og bordservering av alkohol. 

Enhetene ved universitetet må tilrettelegge for eventuelle arrangementer og juleavslutninger i tråd med smittevernreglene. Puber og kjellere må følge regelverk i Oslo kommune

Se mer på universitetets koronasider her.

Publisert 3. des. 2021 12:27 - Sist endret 3. des. 2021 14:28