English version of this page

Nye smitteregler i Oslo

Smittespredningen i Oslo er stor, og byrådet har i dag innført en sosial nedstenging av Oslo.  Universitetet er åpent, men fysiske aktiviteter begrenses. Bibliotek og lesesaler ved UiO holder fortsatt åpent, mens arrangementer avlyses.

De nye restriksjonene trer i kraft mandag 9. november kl. 24.00 og vil i første omgang vare i tre uker.

Bildet kan inneholde: skrift, rom.

Lesesaler og bibliotek holdes åpne.

Digital undervisning

Regjeringen anbefaler mest mulig digital undervisning.

– UiO har heldigvis allerede tilrettelagt for mye digital undervisning og digital hjemmeeksamen der det er mulig. Vi har mange digitale verktøy og møteplasser for å holde kontakten. Fakultetene vurderer eventuelle endringer og sender ut informasjon per studieprogram. De fleste fakultetene har tilrettelagt for hjemmeeksamen og informerer studentene om hva som er gjeldende eksamensform, sier rektor Svein Stølen.

Bibliotek og lesesaler

Bibliotek og lesesaler holder åpent.

Arrangementer og innendørs fritidsaktiviteter

Byrådet har lagt ned forbud mot arrangementer. Forbudet gjelder ikke for undervisning.

– Vi avlyser de få arrangementene vi hadde planer om i perioden forbudet gjelder. Studentpuber og kjellere kan holdes åpne, men må forholde seg til kommunens skjenkestans. Vi mener det er viktig å opprettholde noen få arenaer for å gi studentene et tilbud utenfor hybelen for å motvirke ensomhet og psykisk uhelse, sier Stølen.

Byrådet stenger steder hvor det foregår kultur- og fritidsaktiviteter innendørs.

– Det betyr at foreningsaktivitet, kor og orkestre må avlyse sin virksomhet. Våre museer må dessverre stenge for publikum denne perioden. Botanisk hage ved Naturhistorisk museum vil holde åpent, fortsetter Stølen.

Hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse

UiO følger påbudet om hjemmekontor der det er mulig. Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som må være fysisk til stede for å ivareta nødvendig undervisning, forskning og opprettholdelse av nødvendige driftsfunksjoner. Denne vurderingen gjøres i samråd med den ansatte og i tråd med UiOs veileder for smittevern.

– Etter innspill fra tjenestemannsorganisasjonene ber vi enhetene i denne dialogen om i så stor grad som mulig å legge til rette for stipendiater og postdocs og personer som har spesielt vanskelige arbeidsforhold hjemme, sier Stølen.

Oppdatert koronatiltak ved UiO

For mer informasjon om koronatiltakene ved UiO, se uio.no/korona – disse oppdateres fra mandag 9.november fra kl 24.00.

Se også

Rektorbloggen

Publisert 6. nov. 2020 16:46 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38