English version of this page

Ordinær utveksling avlyses høstsemesteret 2020

Vi går mot et åpent universitet, men høsten vil by på noen utfordringer. Et økende antall av UiOs partneruniversiteter i Europa og verden har de siste dagene annonsert at de kommende høst ikke vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter fra institusjoner i andre land.

Bildet kan inneholde: klær, grønn, gatemote, yttertøy, gul.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

Dette er forståelig. Situasjonen er svært usikker, og UiO velger også nå å se mot våren 2021. Selv om kortere opphold for enkeltstudenter fortsatt vil kunne gjennomføres, ser vi oss nødt til å avlyse ordinær fysisk studentutveksling høsten 2020.

- Jeg er glad for at samfunnet og UiO nå gradvis kan åpne opp, og vi arbeider for å komme tilbake i en normal situasjon. Likevel mener jeg at vi ikke kan sette studenter som har planlagt utveksling til høsten i en vanskelig og usikker situasjon, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Flere har allerede avlyst utveksling

Nærmere 100 UiO-studenter har allerede fått kansellert utveksling etter avlysning hos partner. Noen universiteter har utsatt studiestart, andre har bare digital undervisning.

Situasjonen har medført at flere studenter har trukket seg der hvor det er stor usikkerhet rundt gjennomføringen av høstsemesteret.

UiO har fått henvendelser fra studenter som har bedt om snarlig avklaring, og råd om de bør dra på utveksling.

Praktiske avklaringer

Det er stor usikkerhet knyttet til reiserestriksjoner, smittebegrensende tiltak i andre land og hvordan det vil påvirke undervisning og studiehverdag.

Denne våren måtte over 200 studenter reise hjem fra sitt utvekslingsopphold. UiO måtte tilrettelegge for at de kunne melde seg til nye emner midt i semesteret.

Studenter som skal på utveksling må i ukene framover ta stilling til en rekke krevende spørsmål om blant annet bolig hjemme og ute, visum/innreiserestriksjoner, flybilletter, sommerjobb, deltidsjobb, forsikring og økonomi for øvrig.

Helse og forutsigbarhet veier tyngst

- UiO er et internasjonalt orientert universitet. Vi inngår i et fellesskap hvor verdien av å krysse nasjonale, språklige og kulturelle grenser står helt sentralt. Derfor er det med tungt hjerte vi ser oss nødt til å avlyse ordinær fysisk studentutveksling. Vi er opptatt av å gi studentene våre forutsigbarhet og best mulige rammer for sine utvekslingsopphold. Det kan vi, slik situasjonen er nå, dessverre ikke garantere. Vi skulle svært gjerne planlagt for inn- og utreisende studenter som normalt, men det er for stor usikkerhet knyttet til hvordan smitten utvikler seg, og hvordan det påvirker undervisning, studiehverdagen og anledning til å reise. Selv om dette er en vanskelig beslutning, mener vi hensyn til helse og forutsigbarhet veier tyngst, sier Stølen.

- Vi er kommet frem til denne beslutningen etter drøftinger med både studentrepresentanter og ledelsen på alle fakulteter.

Må kunne sikre et forsvarlig læringsutbytte

- Usikkerheten medfører at studenter på studieopphold i utlandet vil kunne risikere å få avbrutt utvekslingsoppholdet. Det vil igjen skape behov for digitale løsninger og andre former for tilrettelegging midt i semesteret. I en slik situasjon vil det være vanskelig å sikre studentene et faglig forsvarlig læringsutbytte, sier Stølen.

- Vi vil ta vare på studentene våre. Vi må sikre at studenter på utveksling også får et godt faglig utbytte.

Satser på våren 2021

UiO kontakter nå de berørte studentene og partnerinstitusjonene for å informere om beslutningen.

- Våre fagmiljøer vil planlegge for et høstsemester av høy faglig kvalitet for studentene. Vårt gode internasjonale samarbeid fortsetter selv om dette semesteret blir annerledes. Vi ser også etter muligheter for å utvikle grønne, virtuelle samarbeidsformer med våre partneruniversiteter i utlandet. Et fullverdig utvekslingsopphold skal imidlertid inneholde både godt faglig utbytte og nye kulturelle erfaringer fra opphold i et annet land. Vi håper at vi våren 2021 kan ønske utvekslingsstudenter velkommen, og at våre studenter igjen kan reise på studieopphold utenlands, avslutter Stølen.

Publisert 8. mai 2020 14:59 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38