English version of this page

Regjeringen åpner for at et fåtall studenter kan komme på campus

Regjeringen åpner for at enkelte studenter som har behov for ferdighetstrening eller forsøk på campus for å ikke bli forsinket i utdanningen, kan møte fysisk fra og med 3. februar og i første omgang inntil 10. februar.

Bildet kan inneholde: vann, munn, drikker vann, hånd, barn.

Campus ved Universitetet i Oslo er fortsatt stengt for studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All ordinær undervisning og planlagte arrangementer skal fortsatt enten utsettes eller gjøres digitale.

Forsøk og ferdighetstrening

Regjeringen informerer 30.januar 2021 om at de åpner for at universitetet kan gi tilgang til lokalene for en liten gruppe studenter som har avgjørende behov for tilgang til lokaler for å utføre forsøk og ferdighetstrening, for å få opprettholdt sin studieprogresjon.

Dette gjelder:

  • Tilgang til lokaler for å gjøre forsøk i laboratorier
  • Ferdighetstrening før studentene skal ut i praksis og som ikke kan gjennomføres digitalt

Vi er glad for at det åpnes opp for tilgang til laboratorier for en liten gruppe studenter i hovedsak på masternivå som er i avslutningen av sine studier. Disse har vært hardt rammet og vi er fornøyd med at regjeringen gir en viss åpning, sier rektor Svein Stølen. - Dette er viktig for UiO som et forskningsintensivt universitet. Vi er også glade for åpning for ferdighetstrening.

Ledelsen ved universitetet og fakultetene vurderer nærmere presiseringer om hva dette omfatter på mandag 1. februar og studentene vil få informasjon fra sitt studieprogram om hva som gjelder.

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er stengt for studenter, men har digitale tilbud og legger til rette for en hente-ordning. Korona: informasjon fra Universitetsbiblioteket - Universitetsbiblioteket (uio.no)

Publisert 30. jan. 2021 12:25 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38