Digital dugnad fører fagmiljøer sammen

På en nyopprettet nettside med pedagogiske råd og tips kan UiOs undervisere finne nyttig informasjon om kommunikasjon og digitale læringsmiljøer, om pedagogisk tilnærming til forelesninger og seminargrupper online, og hvordan digitale eksamener bør planlegges og gjennomføres. 

Bildet kan inneholde: kopp, laptop, stasjonær datamaskin, teknologi, datamaskin.

Fagmiljøene hos LINK og KURT ønsker å hjelpe underviserne på UiO med å jobbe fram et godt digitalt studie- og læringsmiljø. Foto: UiO.

Nettsiden med pedagogiske råd og tips for digital undervisning er kommet til ved et samarbeid mellom sentrale støttemiljøer for universitetspedagogikk på UiO, LINK – senter for læring og utdanning, og KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi.

Samarbeid mellom fagspesifikke og generelle kompetansemiljøer

Bildet kan inneholde: klær, ansikt, hake, panne, hode.
Bjørn Stensaker, professor og leder av LINK. Foto: UiO

Bjørn Stensaker, professor og leder av LINK, understreker betydningen av samarbeid mellom generelle generiske og fagspesifikke støttemiljøer når det gjelder å fremme god undervisning.

LINK er de generiske ekspertene på pedagogikk og læring. Samtidig sitter vi forholdsvis fjernt fra fagene, så vi er avhengige av at vi kan jobbe sammen med noen som kan oversette kunnskapen vår til disiplinspråket og de ulike utfordringene man har innen fagene.

– På samme måte må disiplinerfaringer også oversettes til mer generisk innsikt og kunnskap, så dette er absolutt dialogbasert, sier han

En brobygger inn mot fagmiljøene

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, førstelektor og faglig leder for KURT. Foto: UiO

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, førstelektor og faglig leder for KURT, er også glad for det pedagogiske samarbeidet på tvers ved UiO.

–  På Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet merker vi at selv med eget kompetansesenter for undervisning, KURT, trenger vi å gå enda mer inn i det disiplinfaglige og skape et godt samarbeid med våre institutter. Det er der undervisningen skjer, og det er innspill derfra vi trenger når vi skal få til god pedagogisk utvikling av undervisningen. God dialog med brukerne er helt nødvendig, sier hun og fortsetter:

–  Samtidig ser vi at dersom vi skal være til best mulig hjelp for instituttene og den enkelte underviser, trenger vi å samarbeide med LINK, som sitter på den tunge pedagogiske kompetansen.

Så håper og tror jeg at KURT fungerer som en tolk eller brobygger inn i fagmiljøene for LINK, slik at de får formidlet sin kunnskap på best mulig måte og våre realister kjenner seg igjen i tekster og hjelp som kommer på nett. Så det hele henger fint sammen.

–  Å lage god digital undervising er ekstremt tidkrevende

Tellefsen og KURT har allerede gjort seg noen erfaringer fra det digitale løftet ved UiO som er blitt gjennomført den senere tiden.

– Det å lage god digital undervisning er ekstremt tidkrevende, ikke minst fordi det ligger utrolig mye informasjon der ute, både litteratur, videoer og Facebook-grupper med mer. Det tar tid å tråkle seg gjennom den slags, så da er det fint å ha noen som KURT til å gjøre den jobben for deg.

– Ellers har vi registrert hvor viktig det fysiske menneskelige møtet faktisk er i undervisning. Det er noe mellommenneskelig som går tapt når undervisningen skjer online, sier hun.

Koronasituasjonen har gitt nye typer samarbeid på UiO

Stensaker ved LINK er ikke i tvil om at koronasituasjonen har betydd mye for etableringen av nye typer samarbeid på kryss og tvers av UiO.

– Skjønt ambisjonen om samarbeid har alltid vært sterk ved UiO, så det er ikke viljen det har stått på, men mer evnen og anledningen.

I en vanlig hverdag har man som regel nok med seg selv, mens i den situasjonen vi står oppi nå, er dette med samarbeid og utvikling plutselig blitt det viktigste.

– Vi har kastet oss rundt og prioritert på en annen måte, fordi vi virkelig har hatt behov for assistanse på tvers og deling av nyttige erfaringer, sier han.

Tema fremover: Utredning versus handlekraft

Stensaker synes det blir interessant å se konsekvensene av dette for organisering internt på UiO.

–  UiO har alltid vært best på utredning og litt dårligere på handlekraft. Vi er gode på å diskutere for og mot. Det gir som regel høy legitimitet, men man betaler en pris med tanke på omstillingshastighet. Nå er vi i en situasjon hvor omstillingshastigheten har vært høy, men hvor vi ikke har hatt mye tid til forankring og involvering av de beslutninger som har vært tatt, sier han og fortsetter:

– Det siste har ikke vært noe problem fordi alle har sett behovet for de grepene som er blitt tatt. Vi bør gjøre en evaluering i etterkant for å se på om koronakrisen har gitt oss erfaringer som kan gjøre UiO til en enda bedre organisasjon. 

Publisert 21. apr. 2020 13:03 - Sist endret 2. jan. 2022 20:22