English version of this page

Slik påvirkes UiO av nye koronaregler

Oslo kommune innfører fra i dag 29. oktober kl. 12 nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset. – UiO er fortsatt åpent, men vi strammer litt til. Vi har allerede mye digital undervisning, men synes det er riktig av faglige og sosiale grunner å opprettholde noe fysisk undervisning, sier rektor Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: grønn, blad, klær med høy synlighet, hage, samfunnet.

UiO har tilrettelagt for mye digital undervisning og mange digitale verktøy og møteplasser for å holde kontakten. Men noe fysisk undervisning er viktig, både med tanke på læring, faglig-sosialt og psykisk. Foto: Jarli&Jordan/UiO

UiO forholder seg til føringer fra regjering og Oslo kommune om å begrense smitte av korona. Tiltakene skal hindre at Oslo havner i samme situasjon som andre europeiske storbyer. Her er informasjon om de viktigste endringene som oppdateres på uio.no/korona:

Digital undervisning

Oslo kommune oppfordrer universiteter og høyskoler om å innføre digital undervisning i situasjoner der det er mulig.

– UiO har heldigvis tilrettelagt for mye digital undervisning og mange digitale verktøy og møteplasser for å holde kontakten. Men noe fysisk undervisning er viktig, både med tanke på læring, faglig-sosialt og psykisk. Enkelte fag er helt avhengig av å ha noe fysisk undervisning. Fakultetene vurderer eventuelle endringer og sender ut informasjon per studieprogram. De fleste fakultetene har tilrettelagt for hjemmeeksamen og informerer studentene om hva som er gjeldende eksamensform, sier Stølen.

Hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse

UiO følger Oslo kommunes retningslinjer om påbud om hjemmekontor. UiO er åpent, men fra torsdag 29. oktober skal flest mulig ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

– Nærmeste leder har ansvar for å vurdere hvem som må være fysisk til stede for å ivareta nødvendig undervisning, forskning og opprettholdelse av nødvendige driftsfunksjoner. Denne vurderingen gjøres i samråd med den ansatte og i tråd med UiOs veileder for smittevern, sier Stølen.

Arbeidsgiver skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Dette ivaretar UiO sentralt ved at det blir informert på uio.no.  Enhetene sender e-post til ansatte.

Møter og munnbind

Møter skal normalt være digitale.

Oslo kommune påbyr munnbind innendørs på offentlig sted og i kollektivtrafikken der en ikke kan holde en meters avstand. Det er ikke et generelt krav om munnbind på campus utover der fagmiljøene vurderer at det er vanskelig å holde avstand på minst en meter.

For medisin, odontologi og andre utdanninger med nær pasient- og brukerkontakt, vil fakultetene gi pålegg om bruk. På andre enheter er det praksis med bruk av munnbind i for eksempel laboratorier eller lokaler der det er vanskelig å holde en meters avstand. 

Arrangementer

Byrådet i Oslo har nedlagt forbud mot arrangementer med mer enn 20 deltakere der det ikke er faste sitteplasser.

Dette gjelder ikke forelesninger og undervisning ved UiO.

– Generelt skal UiO ha så lite arrangementer som mulig utover det som er knyttet til undervisningsvirksomheten. Men av sosiale grunner holder puber og kjellere åpent. Foreningsvirksomhet og kor/orkestre opprettholder aktivitet i tråd med smittevernregler fra Oslo kommune og regjeringen, sier Stølen.

Publisert 29. okt. 2020 08:48 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38