English version of this page

Obligatorisk smittevernkurs nå tilgjengelig på uio.no

I løpet av neste uke åpner UiO for at flere studenter og ansatte kan få tilgang til campus, etter nye signaler fra Kunnskapsdepartementet og endring i smittevernreglene. Alle som skal tilbake til campus må gjennomføre et 15 minutters smittevernkurs. 

Bildet kan inneholde: personlig datamaskin, utgangsenhet, laptop-del, teknologi, elektronisk apparat.

I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet, lanserer UiO et e-læringskurs i smittevern for ansatte og studenter. Kurset er obligatorisk for dem som kommer tilbake for å jobbe eller studere i tiden fremover, og tar cirka 15 minutter å gjennomføre. 

En viktig del av systematisk smittevernarbeid

– Denne typen opplæring skal sikre nødvendig kompetanse innen smittevern for studenter og ansatte som kommer tilbake til campus når vi nå legger til rette for utvidet tilgang til universitetets bygninger, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen om kurset, som er utviklet ved Universitetet i Bergen.

– For noen virker det kanskje unødvendig å måtte ta et slikt kurs, men dette er en viktig del av hvordan man driver et systematisk og solid smittevernarbeid med gode, felles rutiner, forklarer Benjaminsen.

Et fordypende smittevernkurs for ansatte

I tillegg til det obligatoriske 15-minutterskurset, tilbyr UiO et mer inngående smittevernkurs som tar for seg risikovurderinger og går dypere inn på smitteveier. Dette kurset er rettet mot universitetets ansatte.

Begge smittevernkursene er gratis, og tilbys både på norsk og engelsk. 

Dersom du allerede har tatt smittevernkurs i regi av UiO på Zoom, trenger du ikke gjennomføre 15-minutterskurset.

Publisert 8. mai 2020 16:02 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38