English version of this page

Seks koronasmittede uke 36 og 37

Universitetet i Oslo fikk i uke 36 og 37 beskjed om seks tilfeller av koronasmitte hos henholdsvis fire studenter og to ansatte som har oppholdt seg på campus. 

Bildet kan inneholde: fontene, vann, himmel, vannfunksjon, dagtid.

Uke 37

  • UiO har fått informasjon om at to studenter ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med COVID-19. De aktuelle studentene er i isolasjon og det er sendt informasjon til berørte om hva de skal gjøre.
  • UiO har fått informasjon om at en student ved Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med COVID-19. Den aktuelle studenten er i isolasjon og det er sendt informasjon til berørte om hva de skal gjøre.

Uke 36

  • UiO har fått informasjon om at en student ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med COVID-19. Smittesporingsteamet har kontaktet alle studenter som har vært i kontakt med den smittede og som de har vurdert må settes i karantene. Det er vurdert at dette smittetilfellet ikke vil få konsekvenser for undervisning eller arbeid ved instituttet.
  • UiO har også mottatt beskjed om at en renholder på Øvre Blindern er bekreftet smittet med COVID-19. Vedkommende gikk hjem på bakgrunn av symptomer og varslet ledelse. Det er sendt informasjon til berørte rundt vedkommende om at de eventuelt vil høre fra smittesporingsteam dersom de vurderer at berørte har blitt eksponert for smitte fra vedkommende. Arealer knyttet til den ansattes arbeidsområde ble umiddelbart rengjort ved varsel om symptomer.
  • En ansatt fikk på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Det humanistiske fakultet fikk påvist COVID-19. Berørte personer er varslet, og instituttet har tatt nødvendige grep for å bistå med smittesporing og for å ivareta smittevernet overfor ansatte og studenter.

Beredskap

Universitetet har ikke en totaloversikt over antall koronasmittede, men har god beredskap for å håndtere tilfeller der det er behov for informasjon og tiltak for å forebygge smittespredning. Tilfellene nevnt i denne saken er således kun de tilfellene der vedkommende har oppholdt seg på UiO og det er varslet til berørte.

- På en så stor institusjon som UiO vil det være smitte og vi er opptatt av å sette i gang tiltak for å forhindre smitteutbrudd. Det kan være tilfeller der ansatte og studenter er smittet og ikke har oppholdt seg på UiO og da vil det ikke være naturlig med tiltak. Vi samarbeider godt med smittesporingsteamene i bydelene, som varsler oss ved tilfeller der eventuelle studenter eller ansatte har oppholdt seg på campus i perioden de har vært smittsomme, sier fungerende avdelingsdirektør HMS og beredskap, Johan Løberg Tofte ved Universitetet i Oslo.

Publisert 11. sep. 2020 17:50 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38