English version of this page

Undervisning uten 1 meters avstand!

– Vi er utrolig glade over å kunne åpne opp enda mer når studentene er på plass til nytt semester, sier rektor Svein Stølen etter å ha fått beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at det kan planlegges for undervisning uten 1 meters avstand.

Bildet kan inneholde: fottøy, bagasje og vesker, bildesign, jakke, bag.

Til høsten planlegges det for fysisk undervisning uten avstandskrav. Foto: UiO

Selv om departementet tar høyde for at koronasituasjonen kan endre seg til det verre igjen, ser man nå for seg et høstsemester med undervisning uten avstandskrav.

– Det gjør godt å gå inn i sommerferien med viten om at vi rykker stadig nærmere en studie- og arbeidshverdag som er slik vi ønsker at den skal være ved Universitetet i Oslo: Full av fine, meningsfulle og berikende møter ansikt til ansikt mellom studenter og forelesere, og et yrende liv på campus, sier Stølen, som også lover et spennende opplegg for de helt nye studentene.

– Alle nye studenter på grunnstudiene skal få tilbud om en faddergruppe, og vi oppfordrer alle til å bli med. Over 1000 faddere står klare til å ta imot dem. I tillegg har vi ansatt studentassistenter som skal hjelpe til med studenttilværelsen både faglig og sosialt.

Stølen understreker at undervisningen skal være så fysisk som mulig så raskt som mulig til høsten.

– Men vi vet at det tar litt tid å få lagt om. Ved semesterstart vil dermed deler av undervisningstilbudet fremdeles være digitalt, og så jobber vi oss målbevisst videre derfra.

Les mer om studiestart her.

Publisert 2. juli 2021 13:56 - Sist endret 12. okt. 2021 09:39