English version of this page

Æresdoktorkreering og doktorkreeringer utsettes

På grunn av korona-situasjonen utsettes æresdoktorkreeringen som skulle vært på UiOs årsfest 2. september og doktorkreeringene i vårsemesteret.

Det er nominert 15 æresdoktorer fra ni forskjellige land som skulle bli kreert på UiOs årsfest 2. september 2020. Æresdoktorkreeringen utsettes til Årsfesten i 2021.

– Både reiserestriksjoner og usikkerheten med hvor store grupper med mennesker man kan samle, gjør at vi utsetter arrangementet. Æresdoktorene har fått den triste, men nok forventede, beskjeden, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Årsfest på ny måte

Det vil i år ikke bli tradisjonell årsfest i Universitets aula, men UiOs fem priser, priser for beste masteroppgaver om bærekraft og H.M. Kongens gullmedalje vil bli delt ut i løpet av høsten.

- Det vil også bli feiring av UiOs årsfest 2. september, men på andre måter enn vi er vant til. Blant annet vil det bli digitale miniforelesninger med UiOs prisvinnere og vinnerne av UiOs bærekraftspris for beste masteroppgaver, sier Stølen.

Følg med på årsfest-arrangementet for oppdatert informasjon om innhold.

Doktorkreeringene

Doktorkreeringene som skulle vært gjennomført i vårsemesteret utsettes til senhøsten. Det er fortsatt usikkert om doktorkreeringen i september kan gjennomføres. Nærmere informasjon om dette sendes direkte til de berørte doktorander og legges ut på doktorkreering-arrangementet

- Tradisjonelt har kreeringen vært det tidspunktet der en får tittelen doktor. Men nå er det slik at de kan gjøre det med en gang de mottar vitnemålet fra fakultetet, sier Stølen.

Publisert 6. mai 2020 14:40 - Sist endret 12. okt. 2021 09:38