Ny forskningsadministrativ direktør

Styret ved Universitetet i Oslo har ansatt Ingrid Sogner som ny direktør for forskningsadministrasjon ved UiO.

Ingrid Sogner har lang og bred erfaring fra forskningsadministrasjon ved UiO. Hun har mer enn 20 års ledererfaring både på fakultetsnivådame, ingrid sogner, direktør og i sentraladministrasjonen. Sogner har siden våren 2021 vært konstituert i stillingen som avdelingsdirektør i Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon. Hun er utdannet cand. philol. med historie som hovedfag ved Universitetet i Oslo.

- Ingrid Sogner har inngående kunnskap om forskningspolitikk og -finansiering og meget god kjennskap til universitetssektoren. Hun har også forskererfaring fra Aberdeen og har jobbet med forskningspolitiske temaer i Europa. Jeg er glad for at styret vil tilby henne stillingen, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen.

Avdeling for forskningsadministrasjon har ansvar for å følge opp UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvar for forvaltning av sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper.

Publisert 9. sep. 2021 08:32 - Sist endret 9. sep. 2021 08:32