English version of this page

Nytt Latin-Amerika-emne ved Den internasjonale sommerskole

For aller første gang på sine 75 år, tilbyr Den internasjonale sommerskole (ISS) et emne i områdestudier: Latin America in the New Global Resource Politics.

Bildet kan inneholde: anlegg, himmel, fjell, grønn, natur.

Latin-Amerika-emnet ved ISS var et 1-ukers intensivkurs, med seminarer hver dag i to timer. De 14 studentene i klassen befant seg i ulike tidssoner rundt om i verden. Foto: Cecilie Hirsch

Emnet undervises i regi av Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, og ledes av professor Benedicte Bull.

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, kinn, leppe.
Professor Benedicte Bull. Foto: UiO

– I nær framtid kommer Latin-Amerika til å bli en nøkkelregion for det grønne skiftet, med tanke på at vi skal både bremse og tilpasse oss klimaendringene. Regionen sitter på viktige ressurser for den fossile økonomien, og har likeledes ressurser nyttige for klimatilpasning – som for eksempel litium, som brukes i batterier. Med en global orden i endring, hvor USA trer tilbake og Kina står frem, kan Latin-Amerika bli et sentralt område for uroligheter og ny konkurranse om ressurser, sier Bull.

ISS har til nå tilbudt emner som omhandler enten norsk språk og nordisk kultur, eller emner om globale temaer som bærekraftig utvikling, klima og miljø, demokrati, fredsstudier, kjønnsstudier og internasjonal politikk. Men Latin-Amerika-emnet har likevel klart å få tilslutning fra interesserte studenter hjemmehørende ulike steder i verden.

– Latin-Amerika er relevant for den globale orden. I tillegg gir områdestudier generelt studentene noe utover kunnskap om regionen som sådan. Studentene får en forståelse for et annet tankeunivers enn sitt eget. Ett sentralt tema har vært å tenke historie fra «undersiden», og se den globale ordenen fra andre perspektiver enn den dominante tankegangen ved våre universiteter, sier Bull.

Online-seminarer i en uke

Studentene har diskutert avkolonialisering og utvikling, og hvordan disse to iblant kan stride mot hverandre. Pilotemnet ved ISS har tilbudt studenter muligheten til å forstå mangfold innenfor en kultur, og samtidig reflektere over selvet og se ens egen kultur i et nytt lys.

Interessant nok kom flere av emnestudentene selv fra Latin-Amerika. Bull forteller at mange av dem hadde spesifikk kunnskap innen ulike relaterte tema, og ved å bringe disse perspektivene inn i klassen ble noen av studentene på sett og vis ‘med-lærere’.

Emnet var et 1-ukers intensivkurs, med seminarer hver dag i to timer. De 14 studentene i klassen befant seg i ulike tidssoner rundt om i verden og bidro med et internasjonalt mangfold som Bull synes var stimulerende.

– Det at seminarene var online, gjorde det mulig for mange studenter å delta som kanskje ellers ikke ville hatt muligheten, sier hun.

Utfordre egne, forutinntatte ideer

En av studentene, Genver Quirino, skriver master om Latin-Amerika ved SUM og er fornøyd med sin deltakelse på emnet i sommer.

Genver Quirino var fornøyd med det nye områdestudiet ved ISS. Foto: Privat

– En viktig tese i emnet er at området lenge har vært en sentral ressursbank globalt, noe som påvirker hvordan liv leves der og hvordan liv leves rundt om i verden. Samtidig er Latin-Amerika også en viktig grønn lunge som må ivaretas. Når vi nå går inn i en tid der vi trenger en rask grønn omveltning, må vi begynne å tenke på farene ved tøylesløs ressursutvinning i Latin-Amerika, sier Genver og fortsetter:

– Særlig utvinningen som kan komme til å bli en del av det grønne skiftet. Hva betyr så det grønne skiftet for nåværende ny-koloniale tendenser?

Genver forklarer videre at områdestudier som disiplin oppfordrer studenter til å utfordre egne forutinntatte ideer.

– Når jeg i denne klassen snakket med mennesker fra Latin-Amerika som delte sine egne perspektiver og erfaringer, måtte jeg også tenke mer kritisk om ting jeg tidligere bare har hatt sjansen til å lese om. Fortellingene fra mine medstudenter fra ulike fagfelt og regioner, så vel som kunnskap fra urfolkperspektiv, oppfordrer en til å tenke annerledes.

Nye, digitale muligheter

Digitaliseringen av universitetsemner som en direkte konsekvens av pandemien gjør det mulig for Den internasjonale sommerskole å eksperimentere med nye emnemoduler, både med tanke på format og tematikk. Latin-Amerikaemnet er det korteste emnet noensinne tilbudt, så vel som det første områdeemnet som ikke omhandler Norge eller Skandinavia.

– Vi ser at digitalisering fører til et annerledes omfang og nye sammensetninger, sier ISS-direktør Nita Kapoor.

– Latin-Amerika-emnet hadde studenter fra Latin-Amerika så vel som andre med en interesse for eller erfaring fra regionen. Kjennetegnet for ISS-emner på masternivå er at de er tverrfaglige og promoterer læring gjennom internasjonal dialog. Dette emnet har gjort mye av det samme, men gjennom å fokusere spesielt på én region. I framtiden kunne vi gjerne ønske oss flere emner innen områdestudier på ISS, sier hun.

 

Publisert 14. juli 2021 13:32 - Sist endret 21. juli 2021 13:09