Nytt toppår for Universitetet i Oslo: – Velger utdanning for framtiden

UiO er førstevalget for et stort antall søkere. Nye tverrfaglige studietilbud er populære.

Bildet kan inneholde: fottøy, bukse, sko, anlegg, virveldyr.

Fra fjorårets studiestart. Foto: Jarli&Jordan

 – Vi skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å forandre verden. Det er gledelig å se at søkerne strømmer til våre nye studieprogrammer, samtidig som våre profesjonsstudier som jus, medisin og odontologi som vanlig har svært mange gode søkere, sier rektor Svein Stølen.

Årets søkertall er lavere enn toppåret 2020, men likevel høyere sammenlignet med årene før korona. Søkertallene i 2020 var eksepsjonelt gode. Da var det en stor økning i søkertall nasjonalt, og en enda større økning ved UiO. I 2021 er det totalt 19 483 søkere som har UiO som sitt førstevalg.

Hovedtall for Universitetet i Oslo:

  • 19 483 søkere har UiO som sitt førstevalg
  • 7,3 prosent økning sammenlignet med 2019, men en nedgang på 7,5 prosent sammenlignet med 2020.
  • 3 søkere per studieplass

Stor interesse for tverrfaglige studieprogrammer

Det tverrfaglige Honours-programmet har hatt høye søkertall hvert år siden det ble opprettet.

I år kunne søkerne for første gang velge en studieretning innen samfunnsvitenskap – noe svært mange ønsker. Søkertallene viser at den nye studieretningen har hele 14,5 søkere per studieplass.

Studieprogrammet Filosofi, politikk og økonomi (FPØ) ble startet opp i fjor og har også i år gode søkertall med 11,4 søkere per plass.

– Arbeidet med å fornye studietilbudet vårt er godt i gang, og vi er glad for at søkerne viser så stor interesse for nye studietilbud som Honours-programmet og FPØ.  Vår styrke er den store faglige bredden, som gjør at vi kan sette sammen forskning og utdanning fra ulike fagfelt og gi studentene utdanninger som forbereder dem godt til framtidens arbeidsliv, sier Svein Stølen.

Solide søkertall for helsefag og juridiske fag

Profesjonsutdanningene i psykologi og medisin, det femårige masterstudiet i odontologi og bachelorstudiet i tannpleie har mange søkere per studieplass også i år.

  • Psykologi (høst): 17 søkere per plass
  • Medisin (høst): 9,6 søkere per plass
  • Tannpleie: 6,3 søkere per plass
  • Odontologi: 5,2 søkere per plass

Det femårige masterstudiet i farmasi har en økning i søkertall på 30 prosent fra fjoråret.

Det er også stor interesse for studieprogram på Det juridiske fakultet:

  • Kriminologi (årsenhet): 13,6 søkere per plass
  • Kriminologi (bachelor): 13,2 søkere per plass
  • Rettsvitenskap, høst (5-årig master) (høst): 8,2 søkere per plass

 

Les også: Øst-Europa, litteratur og kjønnsstudier er i vinden

Publisert 23. apr. 2021 06:00 - Sist endret 23. apr. 2021 11:18