Oslo Science City - unike muligheter til å ta kunnskap i bruk

30. november lanseres mulighetsstudien for Oslo Science City. Denne gir en samlet vurdering av de fysiske forutsetningene for å utvikle et verdensledende innovasjonsdistrikt hvor forskning og næringsliv møtes midt i Oslo. – Studien viser at vi har alle forutsetninger for å lykkes, sier rektor Svein Stølen, som også er styreleder for Oslo Science City.

Bildet kan inneholde: gjøre, grafikk, logo, merke.

Byer over hele verden utvikler innovasjonsdistrikter. Næringsliv og oppstartsmiljøer kobles sammen med sterke universiteter og forskningsinstitutter for å utvikle ny kunnskap, for å ta denne kunnskapen i bruk og gjennom det skape nye arbeidsplasser. Oslo Science City har som mål å bli et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til omstillingen Norge må gjennom og til et bærekraftig samfunn.

Unik kunnskapsmobilisering

–  Universiteter, forskningsmiljøer og kunnskapsintensive bedrifter deltar i stadig tøffere internasjonal konkurranse. Oslo Science City er et nasjonalt løft, og en historisk kunnskapsmobilisering. Vi skal kople mennesker på tvers av sektorer, dele kunnskap og ideer, skape ny kunnskap og sørge for at den tas i bruk raskere enn i dag. Vår forskning skal være med å bygge sterke norske posisjoner, sier Stølen.

Oslo Science City er Norges mest kunnskapstette område, med 300 oppstartsbedrifter, 7.500 forskere og 30.000 studenter. Området strekker seg fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Radiumhospitalet.

–    Mulighetsstudien viser at det ligger godt til rette for å skape et ledende innovasjonsdistrikt med verdensledende forskning, næringsliv, tusenvis av nye arbeidsplasser, boliger og attraktive kultur- og bylivsfunksjoner i dette området. Her blir det mange muligheter for studenter og forskere i årene som kommer, sier Stølen.

SiO er et av medlemmene i Oslo Science City. SiO-direktør Andreas B. Eskelund mener Oslo Science City har et stort potensial for å gjøre området enda mer attraktivt som studie-, arbeids- og boligområde.

–    Vårt viktigste bidrag som strategisk partner er å bidra i utviklingen av campus- og knutepunktnære studentboliger i området, attraktive sosiale møteplasser og mulighet til å engasjere seg i ulike former for frivillighet og samspill, sier han.

Adresserer viktige samfunnsutfordringer

Mulighetsstudien har identifisert fire satsingsområder der innovasjonsdistriktet har eller kan skape internasjonalt ledende kompetanse: Helse- og livsvitenskap, Digitalisering og beregningsvitenskap, Demokrati og inkludering samt Klima, energi og miljø.
–    Livsvitenskapsbygget er allerede under opppføring, og for en tid tilbake ble Senter for data- og beregningsvitenskap, dScience, lansert. Mulighetsstudien har forslag til hvordan det kan lages nye bygg også knyttet til de to andre satsingsområdene, Demokrati og inkludering og Klima, energi og miljø. Nå ser vi frem til en bred offentlig debatt om den videre utviklingen av dette området, sier han.

OSC

Om mulighetsstudien

  • I arbeidet med mulighetsstudien har forskere og ledere fra universitet og forskningsinstitutter bidratt aktivt sammen med studenter, oppstartsmiljøer, ledere fra næringsliv og offentlig sektor, investormiljøer og nasjonale arbeidslivsorganisasjoner.
  • Mulighetsstudien er utformet av Team A-lab: norske A-LAB, danske Bjarke Ingels Group (BIG), Civitas, Comte Bureau og Menon Economics.
  • Les hele mulighetsstudien:

Om Oslo Science City

  • Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt.
  • Medlemmene er: Universitetet i Oslo, SINTEF, Oslo kommune, Helse Sør-Øst RHF, Oslo Universitetssykehus, Norges Geotekniske Institutt, Oslo Cancer Cluster, Ferd, Forskningsparken, Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo Pensjonsforsikring.
Publisert 30. nov. 2021 09:24 - Sist endret 11. jan. 2022 11:16