Priser fra Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen offentliggjorde i dag sine priser og tildelinger for 2021. Førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie ved Institutt for helse og samfunn ble tildelt pris for fremragende undervisning.

Olav Thon Stiftelsen deler ut for 2021 i alt 26,5 millioner Bildet kan inneholde: tekst, symbol, logo, skrift, emblem.kroner, fordelt på 1 internasjonal forskningspris, 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning og 2 nordiske forskningsprosjekter i medisin. UiO får pris for fremragende undervisning.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning

Førsteamanuensis Anne Helene Kveim Lie

Bilde av en kvinne, Anne Kveim Lie
Foto: Øystein Horgmo,UiO

Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 
Anne Helene Kveim Lie har i samarbeid med studenter og kollegaer løftet undervisningsfaget samfunnsmedisin fra å være et mislikt fag blant studentene til å være et populært fag som engasjerer mange. Hun har vist stor studentaktiviserende og innovativ innsats på undervisningsfeltet, har en nyskapende tilnærming til brukermedvirkning i undervisning,  har samarbeidet med studenter og pasienter/brukere om å lage god undervisning og har spilt en viktig mentorrolle for mange studenter.

 

Professor Sigrunn Eliassen

Bilde av en kvinne, Sigrunn Eliassen
Foto: NMBU

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Sigrunn Eliassen har en imponerende vitenskapelig produksjon og prosjektledererfaring bak seg. Hennes forskning omkring evolusjon av samarbeid har blitt omtalt som banebrytende av Nature. Hun er pådriver for studentaktiv forskning på alle studienivåer og som leder har hun stått på for å forbedre kvaliteten av undervisning i egen enhet. Hennes undervisning er i tillegg oppfattet som banebrytende og er et skoleeksempel på undervisningsformen «Team-basert læring».

 

Førsteamanuensis Tobias S. Slørdahl 

Bilde av en mann, Tobias Schmidt Slørdahl
Foto: NTNU

Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tobias S. Slørdahl har vært initiativtaker og en sterk pådriver for revidering av eksamensinnhold og eksamensform på medisinstudiet ved NTNU. Han har stor forskningsaktivitet innen medisinks utdanningsforskning hvor han inkluderer studenter som medforskere og han er en skattet foreleser og formidler av kunnska til både studenter, kollegaer og pasienter.

Prisene er hver på NOK 500 000

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris

Professor Eske Willerslev 

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, leppe.
Foto: København Universitet

Direktør og professor ved Senter for geogenetikk, Københavns Universitet, Danmark, Prince Philip Chair i økologi og evousjon ved University of Cambridge, Storbritannia og professor for fremragende forskning ved Universitetet i Bremen, Tyskland.


Eske Willerslev er en evolusjonsgenetiker som har etablert nye forskningsfelt og forvandlet vår forståelse av human evolusjon, patogenevolusjon og miljøendringer. Hans forskning har hatt stor innflytelse også på andre fagfelt, som medisin, økologi, arkeologi og miljøvitenskap. Willerslev leder for tiden Senter for geogenetikk ved GLOBE Institute ved Københavns Universitet, hvor han innehar et professorat for Lundbeck Foundation. Han fører effektivt oppsyn med elleve uavhengige forskningsgrupper i skjæringspunktet mellom genetikk, medisin, geologi og arkeologi. Forskningen fokuserer på å beskrive evolusjonære baner og prosesser som fører til genetisk oppbygging og arkitektur av hjernesykdommer som schizofreni, depresjon og ADHD.

Prisen er på NOK 5 millioner

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter innen medisin

Følgende to prosjekter støttes:

 • New local treatment of osteoporotic hip fractures A Regenerative Medicine Approach to Improve Implant Anchorage in Fragile Bone and Reduce Reoperations.,
  Prosjektleder: Professor Lars Lidgren, Lunds universitet, Sverige
  Professor Ming Ding, Syd-Dansk Universitet, Odense, Danmark, Professor Magnus Tägil og phd md Deepak Raina, Lunds universitet, Sverige
  Prosjektet går over 4 år og støttes med til sammen NOK 10 000 000.
 • Decoding motor neuron vulnerability and connectivity in ALS
  Prosjektleder: Professor Ioanna Sandvig og professor Axel Sandvig, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Dr Rajeevkumar Nair Raveendran, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og professor Eva Hedlund, Stockholms universitet, Sverige
  Prosjektet går over 4 år og støttes med til sammen NOK 10 000 000

Prisutdeling

På grunn av covid-19 vil prisene deles ut sammen med prisene for 2022 i Universitetets aula torsdag 2. juni 2022 kl 18.

Publisert 14. jan. 2021 10:47 - Sist endret 11. mai 2022 14:17