English version of this page

Nye styremedlemmer til Universitetsstyret

Ansatte ved universitetet har stemt fram Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabeth Garcia Gonzalez og Marianne Midthus Østby til å representere dem i Universitetsstyret.

Bildet kan inneholde: briller, nese, hår, ansikt, smil.

Elisabeth Garcia Gonzalez, Finn-Eirik Johansen, Marianne Midthus Østby og Ingrid Lossius Falkum.

Følgende kandidater blir faste representanter og varamedlemmer til universitetsstyret: 

Fast vitenskapelig ansatte

Midlertidig vitenskapelig ansatte

Teknisk-administrativt ansatte

De nye styremedlemmene tiltrer 1.august 2021.

Valgoppslutning

  • Vitenskapelig ansatte: 817 av 1932 personer i manntallet har stemt (42.29 %) 
  • Midlertidig vitenskapelige ansatte: 380 av 2173 personer i manntallet har stemt (17.49 %) 
  • Teknisk/administrativt ansatte: 939 av 2870 personer i manntallet har stemt (32.72 %)

Valgoppslutningen har økt siden valget i 2017 for faste vitenskapelig ansatte (35% i 2017) og midlertidig vitenkapelige ansatte (13,8 % i 2017), mens det er en liten nedgang for teknisk-administrativt ansatte (33.2 % i 2017).

- Vi er glad for å få så gode kandidater inn i universitetsstyret og at valgoppslutningen har økt for to av gruppene, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved Universitetet i Oslo.

Se også:

Publisert 7. juni 2021 16:55 - Sist endret 14. mars 2022 10:54