Seks nye meritterte undervisere ved UiO

I fjor fikk UiO sine syv første meritterte underviserne. Nå har seks stykker til fått den ettertraktede statusen.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hår, hode.

De seks nye meritterte underviserne ved UiO. Foto: UiO

– Gratulerer til de seks nye meritterte underviserne. Det er en glede å se at vi har så mange dyktige, dedikerte undervisere ved UiO, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

Hun forteller at det kom inn 15 søknader, ti menn og fem kvinner, fra syv fakulteter. Aud V. Tønnessen, dekan ved TF, har ledet søkekomiteen.

– Jeg takker komiteen for godt og viktig vurderingsarbeid. Det var stort faglig mangfold blant søkerne, som seg hør og bør ved et breddeuniversitet som UiO. Vi har lagt bak oss et år med stor grad av digital undervisning, noe som gjør at det har vært ekstra viktig å sikre god kontakt og dialog mellom undervisere og studenter. Vi har gjennom hele pandemien sett et tydelig engasjement for studentenes ve og vel, også utover det som er knyttet til selve undervisningssituasjonen, sier hun.

De seks er

Statusen som merittert underviser er midlertidig for en periode på 3 år. Statusen gir lønnsforhøyelse, men størrelsen og innretning gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger. Underviserne får også tildelt en utdanningstermin. De meritterte underviserne forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø og ved UiO, og til å inngå i et nettverk av meritterte undervisere i meritteringsperioden (Universitetet i Oslos pedagogiske akademi).

Viser både bredde og spiss

De seks nye som er blitt meritterte undervisere har ulik faglig bakgrunn, og det var variasjon i stillingskategorier og alder blant søkerne.

– Det illustrerer at det pågår et bredt og godt arbeid med undervisningskvalitet ved UiO, også under utfordrende forhold, som det siste året. Jeg oppfordrer flere til å søke ved neste utlysning, avslutter Bjørnerud Mo.

Fire kriterier

Meritteringsordningen har som mål å fremme utdanningskvaliteten ved UiO ytterligere. Det er fire kriterier som må være oppfylt for å kunne komme i betraktning som en merittert underviser:

  • Fokus på studentenes læring
  • En klar utvikling over tid
  • Ha en forskende tilnærming
  • En kollegial holdning og praksis, blant annet gjennom erfaringsdeling og kunnskapsutvikling
Publisert 31. mai 2021 13:24 - Sist endret 31. mai 2021 13:24