English version of this page

Smittevernstiltakene oppheves

Meter'n faller. Lesesalene og pubene kan fylles. Folk kan møtes på jobben. Lørdag 25. september klokken 16, fjernes de aller fleste nasjonale smittevernstiltak.

Studehntlivet kan blomstre - studenter i aktivitet

Studenter tett i tett - meteren har falt. Foto: Jarli & Jordan

- Vi ønsker alle studenter og ansatte velkommen tilbake til campus ved UiO, sier Svein Stølen.

Lesesaler og puber kan fylles

Lesesalene kan nå fylles opp og reservasjonssystemet opprettholdes inntil videre.

- Vi har fått positive tilbakemeldinger på at studentene liker forutsigbarheten med å reservere og da opprettholder vi det, sier Stølen. Han opplyser om at det fremdeles blir en blanding av fysisk og digital undervisning, men at fakultetene i så stor grad som mulig legger til rette for fysiske undervisningstilbud.

Restriksjonene for idrett, arrangementer, frivillighet, puber og kjellere opphører også fra lørdag 25.september kl.16.

- Vi gleder oss over at studentfrivilligheten endelig kan få lov å blomstre med full kapasitet. Det er viktig for studentene, sier Stølen.

Vær hjemme hvis du er syk

Helsemyndighetene ber folk med symptomer på luftveisinfeksjon eller annen sykdom å holde seg hjemme. Koronasmittede skal ikke komme til fysisk undervisning eller jobb på UiO.Utdeling av selvtester fases ut i løpet av uke 39.

Arbeidssted i UiOs lokaler

- Vi går nå over til en normalsituasjon der hovedarbeidsstedet er UiOs lokaler, sier Stølen.

Hjemmekontor av sporadisk karakter kan avtales mellom leder og ansatt. Særskilte tilfeller der det er aktuelt med hjemmekontor mer regelmessig og over en lengre periode, må avtales skriftlig mellom leder og ansatt, i tråd med retningslinjene for fjernarbeid. 

 

 

 

 

Publisert 24. sep. 2021 16:20 - Sist endret 27. sep. 2021 09:54