English version of this page

Spill inn til ny klima- og miljøstrategi

Et konkret klimamål frem mot 2030, samt opprettelse av et Oslo bærekraftsenter på Nedre Blindern er noen av forslagene i utkast til ny klima- og miljøstrategi for UiO. Nå kan studenter og ansatte komme med innspill.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hake, øyenbryn.
Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi og leder av arbeidsgruppen. Foto: UiO

– Vi har hatt mange, men gode diskusjoner. Det har vært stor samstemthet innad i gruppen om den overordnete målsetningen. Dette skal være en ambisiøs klima- og miljøstrategi for UiO, samtidig som vi ønsket å holde den konkret og realistisk, sier Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi og leder av arbeidsgruppen.

– På den ene siden skal ikke strategien være for overordnet og svevende. Samtidig skal den eksistere en stund, selv om den naturligvis bør revideres jevnlig. Jeg tror arbeidsgruppen føler at vi har oppnådd en god balanse her: Strategien går fra overordnede mål til mer detaljerte delmål, og deretter konkrete tiltak. Vi har ikke kvantifiserte og tidfestet så mye; det må komme i ulike tiltaksplaner etter at strategien er vedtatt, sier han.

Klart for innspill fra studenter og ansatte

Strategiforslaget er lagt ut på nett, med muligheter for innspill fra studenter og ansatte:

Les utkastet og kom med innspill

Forslaget skal også ut på formell høring ved UiO via enhetene. Den 22. september blir det arrangert debattmøte for studenter og ansatte. Planen er at den endelige strategien blir vedtatt i Universitetsstyret i desember.

Meld deg på til debattmøtet her

– Jeg har stor tro på at strategien og oppfølgingen av den blir en sentral del av UiOs virksomhet videre. Vi har dyktige og engasjerte studenter og ansatte, og en ny viserektor i Mette Halskov Hansen med spesielt ansvar for nettopp klima, miljø og tverrfaglighet. Et slikt eierskap er viktig, sier Bakken.

Han fremhever at strategien er spesifikk for UiO:

– Dette er vår strategi – det er ikke en klima- og miljøstrategi som kan iverksettes ved et hvilket som helst universitet. Den bygger på det vi gjør på området allerede og hva vi bør gjøre videre.

Klimamål og nytt bærekraftsenter?

I tillegg til et konkret klimamål som innebærer en utslippsreduksjon på minst 50% (inkludert både direkte og indirekte utslipp), foreslås det også å opprette et studentdrevet «Grønt kontor» som blant annet kan bidra til å inkludere studentene bedre i universitetets klima- og miljøarbeid.

Et annet sentralt forslag er etableringen av et Oslo bærekraftsenter/Oslo Sustainability Centre på Nedre Blindern, hvor det vil bli frigjort store arealer etter at det kommende Livsvitenskapsbygget tas i bruk. Senteret er tenkt basert på eksisterende forskning og undervisning, men samtidig utgjøre mer enn summen av enkeltkomponentene ved flerfaglig innretning og forsterket samfunnskontakt.

Viserektor Mette Halskov Hansen gir ros til arbeidsgruppens strategiforslag.

Bildet kan inneholde: briller, hår, smil, briller, visjon omsorg.
Viserektor Mette Halskov Hansen. Foto: Jarli & Jordan

– Det ligger et meget grundig arbeid bak utkastet, og det er ambisiøst på mange områder. Forslagene som legges frem understreker også betydningen av at vi fremover samarbeider mer både nasjonalt og internasjonalt, og med samfunnet rundt oss, om disse temaene, sier hun.

Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak av ulikt omfang, og har vært opptatt av at det er bredden og mangfoldet i tiltakene som blir avgjørende. Skal strategien fungere, kreves innsats innenfor alle områder.

– Alle forslagene som legges frem er relevante; hver av dem er viktige på ulikt vis for å skape positiv endring på klima- og miljøfronten ved UiO. Det er mulig noe må spisses ytterligere, i tillegg trenger vi debatt om prioriteringer og valg, og om hvordan vi best implementerer tiltak. Arbeidsgruppens forslag om et Oslo bærekraftsenter er spennende: En forskningsbasert hub som vi kan koble til nasjonale og internasjonale samarbeid som for eksempel innovasjonsdistriktet Oslo Science City og det europeiske utdanningssamarbeidet Circle U., sier Halskov Hansen.

– Men det har mange implikasjoner og må diskuteres grundig. Jeg håper derfor at et stort antall studenter og ansatte vil gi tilbakemelding på forslaget, delta på debattmøtet i september og i høringsrunden.

Arbeidsgruppen bak forslaget består i tillegg til Vebjørn Bakken av Beate Sjåfjell (JUS), Brita Slettemark (Klimahuset, NHM), Dag Hessen (MN), Elin Lerum Boasson (SV), Erik Knain (UV), Per Ditlef Fredriksen (HF), Sidsel Roalkvam (SUM), Benedikte Marie Espeland (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Jørgen Hammer Skogan (Universitetsstyret, Studentparlamentet), Eva Helene Mjelde (universitetsdirektørens stab) og Anne-Line Sandåker (p.t. UiO:Energi).

Publisert 19. aug. 2021 10:09 - Sist endret 4. mars 2022 09:55