STUD-ENT: Rekord i tildelinger til studenter fra UiO

Foreløpig har seks studentprosjekter fra UiO fått tildeling fra Forskningsrådets STUD-ENT ordning. De får inntil 1 million kroner til å videreutvikle prosjektets forretningspotensiale.

Bildet kan inneholde: jobb, arbeid, design, kunde, begivenhet.

Leder Øistein Sonstad og nestleder Even Dahl i Insj UiO er svært fornøyd med at fire av prosjektene de har veiledet har fått støtte via Forskningsrådets STUD-ENT ordning. Foto: Insj UiO

 Vi er selvfølgelig svært godt fornøyd når nye rekorder settes, men kanskje viktigere er det at årets søkere fra UiO kommer fra et bredt spekter av fagbakgrunner, sier viserektor for innovasjon, Per Morten Sandset.

Samtlige av prosjektene fra UiO som har fått støtte denne gangen, har fått veiledningshjelp ved UiOs studentakselerator, Insj UiO. Insj UiO åpnet dørene våren 2018 og opplever en stadig økning i antall studenter som tar kontakt.

Flere lag i år

 Vi fikk et gjennombrudd med fire tildelinger i fjor, og til tross for pandemien har vi år veiledet langt flere lag med UiO-studenter enn i fjor. At vi samtidig opprettholder uttellingen er fantastisk, sier leder for Insj UiO, Øistein Sonstad.

STUD-ENT ordningen retter seg mot studenter og kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studiene. Tildelingen er på inntil 1 millioner kroner. 

Følgende prosjekter fra UiO har fått støtte:

  • Yatek Multidirectional Treadmill for VR/AR Navigation in Healthcare
  • Cookie Switch AS Privacy Enhancing Technology that enables compliance with the privacy regulations via an ethical cookie management solution
  • Mine Opplysninger – A digital platform that improves data transparency by making the rights and obligations under the GDPR easy and safe.
  • Conduct pilot projects to implement Stily's personalization algorithms in existing value chains and measure the effects.
  • The DITA (Deep Immersive Transcription Adaptor) Project
  • PolarEdge - An open IoT Edge Platform fast-tracks your connected operation

I pressemeldingen fra Forskningsrådet finnes oversikt over samtlige prosjekter som har fått tildeling.

Publisert 29. apr. 2021 12:47 - Sist endret 29. apr. 2021 12:47