Svært gode resultater for UiO i Horisont 2020

UiO doblet antall ERC-prosjekter og bevilgningen i Horisont 2020, sammenlignet med det forrige rammeprogrammet. Det viser en rapport utarbeidet av Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon.

 

Bildet kan inneholde: stemning, verden, lys, blå, font.

Åse Gornitzka, viserektor for forskning og internasjonalisering, peker på at tallene illustrerer at «forsknings-Norge» er helt avhengig av at UiO fyller rollen som nasjonalt flaggskip.

– Dette er gledelige og viktige resultater som viser et tydelig mønster over tid. Det gir all grunn til feiring. Ikke minst må vi berømme den innsatsen, idérikdommen, faglige kreativiteten og driven som ligger bak tallene. Det bekrefter UiO som et ledende europeisk universitet, og at vi i løpet av siste programperioden har blitt ytterligere sammenvevd med forskningsfronten i Europa. Dette kommer ikke av seg selv, sier hun.

Doblet bevilgning

UiO hadde en ambisjon for H2020 om 60 % økning i bevilgning, sett i forhold til EUs 7. rammeprogram. Resultatene viser at det ble en dobling, fra €89 millioner til €178 millioner. Tilslagene økte fra 157 til 250 prosjekter, samtidig som antall søknader økte fra 972 til 1719. Dermed gikk tilslagsprosenten noe ned, fra 18 % til 14,5 %, men det er fremdeles høyere enn gjennomsnittet i EU. Prosjektene som fikk tildelinger er større enn tidligere, og det var en dobling i antall årlige innvilgende prosjekter mot slutten av perioden sammenlignet med de første årene, slik at suksessen har vært økende utover i H2020.

ERC viktig

UiO har hatt særlig høy suksess innen eksellens-pilaren for banebrytende og nysgjerrighetsdrevet forskning; ca 75% av søknader og innvilgede prosjekter er i denne kategorien.  European Research Council (ERC) står for rundt halvparten av midlene fra H2020 til universitetet, og det har vært en dobling i antall ERC-prosjekter siden det forrige rammeprogrammet. UiO mottar nå like mye midler fra ERC som UiO gjorde totalt fra hele 7. rammeprogram.

– Opprettelsen av ERC var et vannskille for forskning i Europa, og vi ser nå tydelig hvor viktig dette har blitt også for UiOs forskere. Med hver og en av ERC-tildelingene vet vi at dette vil generere forskning som vil sette varige spor, og forskning som går nye veier. Pengene er selvfølgelig viktige, men ERC fordeler mer enn midler – det fordeler vitenskapelig reputasjon. Særlig er det verd å merke seg hvordan mønstret i tildelingene fra ERC bekrefter UiOs sterke posisjon i humaniora og samfunns-vitenskapene. Her er vi i topp internasjonal klasse, sier Gornitzka.  

Bredt engasjement

Samtlige fakulteter har søkt på Horisont 2020. MN har flest søknader og prosjekter, mens MED har fått flere store prosjekter med høye bevilgninger. SV har hatt en jevn søkermengde og lykkes godt innen ERC, mens HF har hatt et økende engasjement og suksess både innen ERC og Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) - Individual Fellowships. For de tematiske utlysningene er det imidlertid mindre aktivitet, selv om områdene Helse, Samfunnsvitenskap og Humaniora, samt IKT, er områder hvor UiO søker og vinner større samarbeidsprosjekter.

Rekruttering fra utlandet

Mange fakulteter har også satset mye på mobiltetsprogrammet MSCA i perioden, med egne Master Classes og tett individuell oppfølging av søkerne, noe som har gitt svært gode resultater. I 2020 var UiOs suksessrate for MSCA-IF hele 26 %. Her er ikke tildelingene like store, men det er stor verdi i at det rekrutteres forskere til UiO fra andre land. Dette er da postdoc’er, som får en veileder fra UiO.

– At UiO tiltrekker seg dyktige, yngre, internasjonale forskere, viser at vi er en attraktiv forskningsinstitusjon og samarbeidspartner. Gjennom MSCA-prosjektene legges grunnlag for gjensidige faglige nettverk og fremtidig samarbeid. Dette kan sette varige spor i de samarbeidsrelasjoner UiOs forskere har i mange år framover, avslutter Gornitzka.

Horisont 2020 ble i 2021 avløst av det nye rammeprogrammet, Horisont Europa.

Rapporten om UiOs resultater i Horisont 2020.

 

Publisert 2. juli 2021 11:08 - Sist endret 2. juli 2021 11:08