UiO fikk 42 forskerprosjekter for fornyelse – til sammen 486 millioner kroner

Forskningsrådet delte denne uken ut midler til totalt 260 forskere. Over to tusen søkte om penger i februar. Universitetet i Oslo sanket prosjekter til seks fakulteter og ett senter.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, vann, bygning, dagtid.

UiO-forskere fikk nylig 486 millioner kroner tildelt fra Forskningsrådet.

UiOs prosjekter fordeler seg på 12 til Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN), 9 til Det medisinske fakultet (MED), 10 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), 6 til Det humanistiske fakultet (HF), 3 til Det juridiske fakultet (JUR), 1 til Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) og 1 til Senter for utvikling og miljø (SUM).

Hvert prosjekt er på 9-12 millioner kr. En del av prosjektene finansieres av FRIPRO Banebrytende forskning, og i tillegg har en del av de ulik porteføljene finansiert noen av prosjektene.

Videre fikk UiO totalt 20 yngre forskertalenter på 6-8 millioner kr per prosjekt – fordelt på 11 til MN, 4 til SV, 2 til MED, 2 til UV og 1 til HF, og 4 mobilitetsprosjekter på 3,5-3,9 millioner kr per prosjekt – fordelt på 2 til JUR, 1 til MN og 1 til HF.

Resultatene for de unge forskertalentene gir en nasjonal andel av de innvilgede søknadene på 36,4 prosent. Forskerprosjektene for fornyelse har en nasjonal andel på 22,1 prosent.

– Det er spesielt gledelig at våre unge forskere gjør det så godt i skarp konkurranse på nasjonalt nivå, men jeg er også fornøyd over å se bredden i de øvrige prosjektene som nå har fått midler, sier rektor Svein Stølen.

Publisert 26. juni 2021 11:55 - Sist endret 2. juli 2021 10:56