UiO styrker arbeidet med grønne innkjøp

Universitetet i Oslo ble i fjor kunnskapspartner med Skift – Næringslivets klimaledere, og har nå sluttet seg til nettverkets 10 prinsipper for grønne innkjøp.

Lucy Smiths hus, Frederikke med plass og skulptur foran

– Vi har en klar ambisjon om å bruke vår forbrukermakt for å påvirke leverandører og produsenter til å levere grønne produkter og tjenester, sier rektor Svein Stølen. Foto: UiO/Ioana Prisacariu

Prinsippene er ment å være konkrete mål som næringslivet kan strekke seg etter ved innkjøp. De er første skritt på veien mot en mer omfattende veileder som Skift er i ferd med å utvikle.

– Vi applauderer dette arbeidet i Skift, og hadde ikke behov for betenkningstid for å slutte oss til disse 10 prinsippene. De er i høyeste grad i overensstemmelse med UiOs allerede etablerte retningslinjer og rutiner, og med vårt arbeid for ytterligere å redusere vårt klimafotavtrykk, sier Svein Stølen, rektor ved UiO, og fortsetter:

 – Vi har en klar ambisjon om å bruke vår forbrukermakt for å påvirke leverandører og produsenter til å levere grønne produkter og tjenester. Vi skal og kan gjøre mye for å stimulere sirkulærøkonomien og bidra til grønn konkurransekraft.

– Som en utdanningsinstitusjon som skal forberede den kommende generasjonen på utfordringene de vil stå overfor i et arbeidsliv i full omstilling, er det viktig at UiO også går foran som et godt eksempel også når det kommer til driften av selve institusjonen, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland.

Nye retningslinjer for anskaffelser

Siden 2009 er det blitt jobbet strategisk ved UiO med å implementere blant annet forskning og utdanning med miljørelevans, samt å gjøre egen drift mer bærekraftig.

–  UiOs studenter er kanskje landets mest kravstore når det gjelder redusert klima- og miljøbelastning. Det er noe vi er stolte av – og vi har ingen planer om å skuffe dem. Vi har en tiltaksplan for klimakutt som vi jobber kontinuerlig med, og senere i år får UiO sin aller første og helhetlige klima- og miljøstrategi. Den skal favne hele vår virksomhet, fra utdanning, forskning og formidling til innovasjon og grønn drift, forklarer Stølen. 

Om ikke lenge skal UiOs styre også vedta reviderte prinsipper og etiske retningslinjer for anskaffelser, hvor miljø og klima vektlegges tungt når UiO skal handle varer og tjenester for mer enn 2,5 milliarder kroner hvert år.

– Offentlige anskaffelser har et kjempepotensial til å stimulere markedet til å levere mer bærekraftige varer og tjenester. Ved å sette tydelige krav, og la bedrifter konkurrere om å komme opp med de mest fremtidsrettede løsningene, vil institusjonen selv bli bedre posisjonert til å nå sine klimamål, samtidig som vi bidrar til å utvikle konkurransekraftige løsninger i norsk næringsliv. Det er virkelig en vinn vinn-situasjon, slår Haugland i Skift fast.

Videre arbeid med tiltaksplan for klimakutt

For å gjøre driften mer bærekraftig, har UiO så langt også innført en rekke andre tiltak, deriblant økt sortering, miljøriktig materiell og ressursbruk, innkjøp som miljø- og klimadriver i eiendomsdriften, effektiv arealforvaltning for økt miljøeffekt og et trivelig arbeidsmiljø, utvikling av en stadig mer miljøeffektiv bygningsmasse, samt miljøeffektive og miljøskapende utearealer.

– Da vi orienterte Universitetsstyret mot slutten av fjoråret om arbeidet med grønn drift, kunne vi rapportere at vi har fulgt opp og dels også gjennomført en rekke tiltak fra klimakuttplanen som ble lagt frem for styret i desember 2019, opplyser Stølen.

– Nå intensiverer vi dette arbeidet blant annet med et flyregnskap som er blitt brutt ned på enhetsnivå og altså en kommende klima- og miljøstrategi.

Publisert 2. feb. 2021 14:54 - Sist endret 2. juli 2021 10:56