English version of this page

Universitetet er fortsatt åpent

Regjeringen kom mandag 13. desember med nye innstramminger.

– Jeg er glad for at universitetet fortsatt kan være åpent. Dette medfører små endringer for UiO. Vi følger allerede i stor grad det som ligger i de nye tiltakene og anbefalingene fra Regjeringen, sier rektor Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: bord, møbler, stol, interiørdesign, laptop.

Universitetet er åpent og forskning- og utdanningsvirksomheten skal opprettholdes. Det må legges til rette for mer digital undervisning. Bibliotek og lesesaler er åpne og det er nå påbud om munnbind i bibliotek og på innendørs arrangement. Tiltakene varer fra natt til 15. desember og i fire uker.

– Det er viktig å holde så åpent som mulig av hensyn til studentene, som så langt det er mulig må beskyttes fra å sitte isolert på trange hybler. Det samme gjelder forskere som må være på laboratorier og annet for å få gjort sitt arbeid, sier Stølen.

Eksamen  

Eksamensperioden er snart over og nesten alle eksamener er digitale. Noen svært få er fysiske og de avholdes fysisk i tråd med smittevernregler i Silurveien, med minst en meters avstand. For utsatt eksamen er Silurveien 2 nå endret til halv kapasitet, med avstandskrav for januar og februar.

Undervisning i vårsemesteret

Regjeringen ber universiteter i større grad tilrettelegge for digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk, laboratorieaktiviteter eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene, bør prioriteres for fysisk undervisning.

– Det er viktig å opprettholde noe fysiske tilbud i mindre grupper for å sikre et godt læringsmiljø og psykososial trivsel, og UiOs fakulteter planlegger undervisning og eksamen i vårsemesteret i tråd med dette, sier Stølen.  

 Det er sentralt med god dialog med studentene og studentene får informasjon fra sine studieprogram om hvordan undervisning blir etter nyttår.

Mottak av nye studenter

UiO tar også imot ca 600 utenlandske studenter i januar. Ordningen med karantenehotell opprettholdes, og UiO tilrettelegger for digitale arrangementer og utendørs arrangementer der det er mulig. Restriksjoner for ulike land oppdateres fortløpende, og oppdatert informasjon ligger her:  

https://www.uio.no/english/studies/international-students/

Hjemmekontor

Universitetet er åpent. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Forskning, utdanning og annen virksomhet skal ivaretas, og det må legges til rette for nødvendige driftsfunksjoner.  

Arrangementer og skjenking

Det innføres skjenkestopp, inne og ute. Puber og kjellere kan ikke servere alkohol, men kan holde åpent i tråd med regler for spisesteder eller arrangementer for øvrig.
Se mer informasjon om arrangementer her: https://www.uio.no/om/hms/korona/arrangementer/index.html

Publisert 14. des. 2021 13:32 - Sist endret 14. des. 2021 14:02