Universitetet i Oslo får ny visuell profil

- Vårt nye design skal ivareta universitetets sterke posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Det skal fungere godt i alle digitale flater og gi enhetene større fleksibilitet til å uttrykke seg, samtidig som vi ivaretar en helhet, sier kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné.

Forsiden på uio.no vist på en PC og en mobil

Det nye designet blir først tatt i bruk i digitale flater, og fra 9. mars får uio.no nytt utseende. Alt er utviklet med tanke på at det skal fungere godt digitalt, samtidig som det skal være grunnlaget for vår profil i andre flater.

Designet er utviklet for å skape et moderne og brukervennlig uttrykk der Universitetet i Oslo er en tydelig avsender.

- Vi har et mangfold av stemmer og fag, og kommuniserer med mange ulike målgrupper fra mange ulike enheter. Derfor er det viktig for oss å ha et enkelt, tydelig og helhetlig design, samtidig som de ulike enhetene får større fleksibilitet til å uttrykke sin egenart, sier Rossiné.

Brukerne har vært med

Det nye designet møter også kravene til universell utforming slik at det kan brukes av alle. Det er utviklet en helhetlig og tydelig informasjonsarkitektur i digitale flater som bevarer plassering og navigasjon gjennomgående i alle ledd av arkitekturen.

Gjennom brukertester, dialog, undersøkelser og statistikk har både interne og eksterne brukere fått dele sine behov. Det endelige resultatet er laget gjennom flere runder med systematisk testing og justering.

- Dette har vært en prosess hvor vi i høy grad har latt brukerne av uio.no påvirke det endelige resultatet, sier Rossiné.

Fornyet logo og nye designelementer

Den nye logoen består av navnetrekket til universitetet i versaler over to linjer. Det er brukt en tradisjonell font for å markere universitetets 210 årige historie. Dette markeres også med seglet «Apollon».

Rødt og sort beholdes som viktige farger. I tillegg er paletten utvidet med farger hentet fra campus og universitetets bygninger.  Dette gir et lysere uttrykk med flere valgmuligheter.

Implementering

Utrullingen til øvrige flater som skilt og trykte flater vil ta noe tid. Det meste vil være på plass før studiestart til høsten, mens noe vil ta lengre tid å bytte ut.

Det nye designet er utviklet av Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og USIT, i samarbeid med designbyrået Bleed. Universitetet i Oslo har brukt 1,6 mill kr på utviklingen av logo og digitale designelementer. I tillegg kommer bruk av interne ressurser.

Videre endringer gjør vi innenfor ordinær budsjettramme og med egne ansatte og gjør endringene så raskt det lar seg gjøre, sier Rossiné.

Publisert 9. mars 2021 14:13 - Sist endret 9. mars 2021 14:13