Universitetet i Oslo får pris for sitt arbeid med sosiale medier

Universitetet i Oslo vinner prisen for årets strategi under Social Media Awards 2021. Prisen kommer på toppen av fem finaleplasser.

Bildet kan inneholde: smil, skjorte, muskel, produkt, blå.
Innholdsprodusent Vebjørn Løvås og leder av sosiale medier-redaksjonen, Malin Littauer Yndesdal, i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt tok imot prisen på vegne av Universitetet i Oslo.

Social Media Awards er den fremste prisutdelingen for alle som jobber med sosiale medier i Norge, og hvert år er det sterk konkurranse om prisene. Universitetet i Oslo kom til finalen i fem av ti kategorier; Årets virksomhet, Årets profil/side/kanal, Årets team/avdeling, Årets organiske kampanje for «Studiestart med Magnus Devold» og Årets strategi som endte med seier.

– Vi deler denne prisen med alle studenter, ansatte og forskere som stiller opp foran kamera og deler av sine historier. Det er avgjørende for at vi skal kunne gi andre et et innblikk i hvordan livet ved universitetet er, sier leder av sosiale medier-redaksjonen, Malin Littauer Yndesdal.

Ligger mye arbeid bak

I juryens begrunnelse heter det at «Universitetet i Oslo har jobbet systematisk med kartlegging av sine kanaler for sine målgrupper. De har staket ut en felles strategisk retning som er langsiktig, og med bevisste kanalvalg har de et definert mål om å gjøre innholdet tilgjengelig for et bredere publikum.»

– Vi har jobbet mye det siste året med å utvikle godt innhold som viser hvordan universitetet er relevant for folk og samfunn, og hva vi står for, sier Yndesdal.

Prisen forplikter

Hun har ledet en arbeidsgruppe med representanter fra fakultetene, som har utformet en felles strategi for sosiale medier, som et ledd i Digital kanalstrategi for Universitetet i Oslo.

– Det har ikke bare vært enkelt å utforme en strategi på vegne av hele universitetets bredde, men vi er stolte av det vi har fått til og anerkjennelsen vi nå har fått. 

Etter prisutdelingen fortsetter arbeidet med å implementere strategien og utforske nye kanaler og formater. Målet er å lage innhold som beriker, begeistrer og engasjerer universitetets målgrupper der de befinner seg.

– Vi tar sosiale medier på alvor, og det er klart at denne prisen forplikter. Nå må vi stå på videre, sier Yndesdal. 

En del av samfunnsoppdraget

Sammen med innholdsprodusent i sosiale medier-redaksjonen, Vebjørn Løvås, benyttet Yndesdal anledningen til å takke rektor Svein Stølen fra scenen under prisutdelingen. 

– Arbeidet med sosiale medier handler mye om å prøve og feile. Ledelsen har alltid vist oss stor tillit og gitt oss rom til å eksperimentere med nye formater og kanaler. Rektor Svein Stølen er vår største supporter og det betyr mye. 

Selv er Stølen opptatt av at sosiale medier er nyttig for å løse deler av samfunnsoppdraget og å underbygge noen av målene i universitetets strategi.

– Et av universitetets hovedoppgaver er å formidle. Gjennom sosiale medier har vi mulighet til å nå ut til store målgrupper med innhold om forskning, utdanning, innovasjon og vår rolle i samfunnet. Det er klart det er viktig.

Arbeidsgruppen bak kanalstrategi for sosiale medier har bestått av Malin Littauer Yndesdal (Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt), Linn Kristin Stølan og Elise Koppang Frøjd (Det utdanningsvitenskapelige fakultet), Kaja Haldorsen (Det medisinske fakultet), Astrid Skiftesvik Bjørkeng (Det odontologiske fakultet) og Hilde Omberg (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet). 

Publisert 27. sep. 2021 18:24 - Sist endret 4. okt. 2021 20:54