Vanskelig år, gode resultater

Flere søkere, flere studiepoeng enn noen gang og færre stryk enn tidligere. 

Bildet kan inneholde: bord, møbler, grønn, stol, gul.

Åpne lesesaler har vært viktig for studentene. Foto: Jarli&Jordan/UiO

–Vi har vært svært spent på å se hvordan studentene våre ville klare seg gjennom 2020. Den brå overgangen til digital undervisning og de mange belastningene i koronaåret gjorde at vi fryktet at mange studenter ikke ville klare å gjennomføre studiene.

Vi er bekymret for langtidseffektene. Men 2020 har gått langt bedre enn vi fryktet. De første resultatene er svært gode, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Rekordmange søkere

Nesten 21 000 studenter hadde UiO som førstevalg da søknadsfristen gikk ut 15. april i fjor. Dette var de beste søkertallene noensinne og en økning på 16,5 prosent fra året før.

Universitetet i Oslo hadde en av de aller største økningene nasjonalt.

–Vi ser blant annet at de siste årenes arbeid med å tilby nye og framtidsrettede utdanningstilbud med en sterk kobling til forskning gir svært mange gode søkere til UiO, sier Bjørnerud Mo.

Bedre gjennomføring

Universitetet i Oslo har tidligere hatt lavere gjennomføring og studieproduksjon enn utdanningsinstitusjoner vi gjerne sammenligner oss med. Mye er gjort for å bedre gjennomføringen og hindre frafall. Og studiepoengproduksjonen ved UiO har økt med hele ti prosent siden 2016.

–Det er veldig gledelig. Årets studiebarometer viser at UiO-studentene i denne tiden har lagt ned en stor egeninnsats og har blitt møtt av engasjerte undervisere. Målet er jo å gi best mulig utdanning for studentene våre.

Gode resultater gir bedre økonomiske rammer for å fortsette satsningen på utdanning og tallene tyder på at vi er på rett spor, fortsetter Bjørnerud Mo.

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning skal vise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. I tillegg skal de ha gode planer for videreutvikling og innovasjon. UiO fikk nylig tre nye, og har nå fire av tolv slike sentre. Vi samarbeider dessuten med Universitetet i Bergen i et femte senter.

  • ProTed – senter for fremragende lærerutdanning i samarbeid med UiT
  • CCSE – Center for Computing in Science Education i samarbeid med USN.
  • SHE – Centre for sustainable Healthcare Education (helsefag)
  • CELL – Centre on Experimental Legal Learning (juss, i samarbeid med UiT og UiB)
  • iEarth – samarbeider med Universitetet i Bergen (geofag)

 

Publisert 10. mars 2021 13:32 - Sist endret 10. mars 2021 18:02