Velkommen til Oslo Peace Days!

Programmet for Oslo Peace Days 2021 er klart. Publikum inviteres til et bredt spekter av foredrag og debatter om menneskerettigheter, konflikt og demokrati 6.-12. desember.

Bildet kan inneholde: produkt, menneskelig, mote, offentlig område, kunst.

Foto:  Johannes Granseth/Nobels Fredssenter

–Oslo Peace Days er en arena hvor hele befolkningen kan lære om og diskutere noenBildet kan inneholde: rektangel, oransje, rav, gjøre, himmel. av vår tids viktigste temaer. Oslo er en fredsby, og gjennom disse dagene setter vi Oslo på kartet som akkurat det, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Menneskerettighetsprisen for kampen for utviklingshemmedes rettigheter

Oslo Peace Days åpnes med høytidelig utdeling av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris i Universitetets aula og et seminar om menneskerettigheter for folk med funksjonsnedsettelser. Arrangementet er åpent for alle.

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris går i år til Jens Petter Gitlesen, som har vært en sterk pådriver i arbeidet for utviklingshemmedes menneskerettigheter og levekår. Han har satt sakene på dagsorden, bidratt med kunnskap og erfaring, og han har sagt tydelig fra om forhold som han mener ikke er riktig eller når endringer går for sakte.

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris

Ytringsfrihet under press

Hvordan sikre ytrings- og pressefrihet i både konfliktområder og i skjøre demokratier? Det er spørsmål vi stiller i flere arrangementer denne uken. Vi ser på trusler mot det norske demokratiet, vi ser på sammenhengen mellom demokrati og ytringsfrihet og på journalisters arbeidsvilkår. For hvilken rolle spiller journalistikken og en fri presse egentlig?

Trusler mot det norske demokratiet

Evidence and Democracy in Times of Crisis

Business and Human Rights: Respect, Protect and Remedy

Forskning, krig og konflikt

Hvilke utfordringer møter samer og kvener i dag?

Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk overfor samene, kvenene og norskfinnene i dag? Er det fortsatt spor av fornorskningen? Og trenger vi tiltak for en fortsatt forsoning? Dette er noen av spørsmålene som Sannhets- og forsoningskommisjonen jobber med, og som diskuteres på Oslo Peace Days.

Forsoning for framtiden

Fra konflikt til fred

Hvert år tar Norge imot mennesker som kommer fra områder herjet av katastrofer og krigshandlinger. Hvilke historier forteller en kropp om traumer og påkjenninger, som konflikter og krig kan ha merket et menneske med?

Hvordan oppleves det for et menneske å komme fra konflikt til et fredfylt land?

Willy Brandt: Et liv for frihet, fred og forsoning

Det er i år femti år siden Willy Brandt ble tildelt Nobels fredspris i Universitetet i Oslos aula. Vi benytter 50-årsjubileet som en anledning til å belyse Brandts arbeid for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner – og se nærmere på hvilken betydning det har hatt for dagens norsk-tyske forbindelser og den relevans det har for dagsaktuelle internasjonale forhold.

50-årsjubileum for Nobels fredspris til Willy Brandt

Den internasjonale vandreutstillingen “Willy Brandt 1913-1992. Et liv for frihet, fred og forsoning mellom nasjonene” presenterer høydepunkter fra livet til politikeren og mennesket Willy Brandt.

Willy Brandt-utstilling

Alle arrangementene under Oslo Peace Days er gratis, men noen krever påmelding.

Se hele programmet, og meld deg på her

Om Oslo Peace Days

Oslo Peace Days er et samarbeid mellom Oslo kommune, PRIO, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt og Universitetet i Oslo. Formålet er å skape mer engasjement rundt Nobels fredspris og sette temaer knyttet til fred og menneskerettigheter enda høyere på dagsorden.

Publisert 26. nov. 2021 13:41 - Sist endret 1. des. 2021 09:44