Viktig kunnskap om studentene under pandemien

Studentene forteller at de er mer ensomme og mindre motiverte. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gir viktig informasjon om hvordan studentene påvirkes av pandemi og smitteverntiltak. 

Bildet kan inneholde: bord, møbler, fotografi, grønn, produkt.

Studentene forteller om ensomhet og psykiske helseplager under pandemien. Foto: Jarli&Jordan

– Årets SHoT-undersøkelse gir oss svært verdifull informasjon fra og om studentene våre. Det er ingen tvil om at året som har gått har vært veldig krevende for mange, og at den langvarige nedstengningen av Oslo har gjort hverdagen vanskelig for studentene, sier prorektor for utdanning ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo.  

I SHoT-undersøkelsen sier studentene klart fra om de at det siste året har vært krevende på mange måter.

Hovedresultater fra studenter ved UiO

Studentene er mer ensomme og flere forteller om flere psykiske helseplager

– Dette er en utvikling vi har sett over tid, og årets undersøkelse viser at isolasjonen har preget studentlivet og at det har vært svært tungt og vanskelig å studere alene fra hybel eller kollektiv. Jeg er glad for det gode, varierte samarbeidet vi har hatt med SiO og studenthelsetjenesten gjennom hele pandemien og for at SiO Helse har styrket sitt tilbud. Det betyr mye både for dem som trenger litt støtte i en kort periode eller for dem som trenger hjelp over tid.

Universitetet i Oslo arbeider målrettet med psykiske helsetiltak for studentene, blant annet gjennom økt veiledning og samtaletilbud, gjennom å koble faglig og sosial tilhørighet og jobbe for at campus skal være så åpent som mulig også i de periodene smittetrykket i Oslo har vært høyt over lengre tid.

Digital undervisning går utover motivasjonen på sikt

–Våre forelesere gjorde et omfattende arbeid med å legge om til digital undervisning da landet stengte i mars i fjor. Samtidig vet vi godt at læring er en sosial prosess, og det er viktig med direkte kontakt mellom studenter og forelesere, mellom studentene og med gode rammer for både undervisning og egenstudier, sier Bjørnerud Mo.

Selv om UiO har forsøkt å ha så mye fysisk undervisning som mulig, har campus vært helt eller delvis stengt i lengre perioder. Vi har gjort mye for å sikre adgang til bibliotek, lesesaler, laboratorier og praksis. UiO fikk tidlig en teststasjon på Frederikkeplassen, og vi har opprettet tilbud om hurtigtest og selvtest som et ledd i å holde campus så åpent som mulig også i perioder med høyt smittetrykk.

Studentene er mindre tilfreds med studiestedet og studiebyen

– Å være student i en by og ved et studiested som er lukket, gir liten mulighet til å bygge tilhørighet. Det forstår vi godt, og vi planlegger for å gjenskape følelsen av tilhørighet og å dekke savnet etter å være del av et større fellesskap når vi planlegger for høsten og det videre studieforløpet til studentene våre, sier prorektor.

Oslo har vært sosialt nedstengt siden november 2020. Universitetet i Oslo har i deler av perioden også vært helt stengt, og studentene har hatt digital undervisning. Campus er nå åpnet delvis med blant annet booking av lesesalsplasser, og serveringsstedene kan tilby take away.

SE RESULTATENE FOR UiO-STUDENTENE HER (PFD)

Noen lyspunkter

– Selv om undersøkelsen viser at studentene våre er preget av pandemien, er det også grunn til å ta med seg de positive resultatene. Selv om de har hatt helt naturlige og negative reaksjoner på de mange endringene og begrensningene pandemien har ført med seg, har UiO-studentene fortsatt å studere og ta eksamen sier prorektor.

Studieprogresjonen for studentene øker noe, og studentene rapporterer at de generelt sett ikke har større økonomiske utfordringer nå enn før pandemien. I tillegg bruker de om lag like mye tid på studiene, og er fortsatt engasjert i faget sitt.

– Her har studentene gjort en kjempeinnsats for å holde progresjonen oppe, og det er viktig. Det kommer en tid også etter pandemien, og studentene viser at de klarer å arbeide konsentrert, selv i perioder der det er vanskelig å holde motivasjonen, sier Bjørnerud Mo.

Viktig innsikt i studentenes behov

SHoT-undersøkelsen underbygger informasjon fra andre undersøkelser gjennom året som har gått, og sammen danner disse kunnskapsgrunnlag for planlegging av høsten og oppfølging av studentene. UiO vil rette en særlig oppmerksomhet mot studentene som startet sine studier høsten 2020, og dermed utelukkende har studert under pandemien, samt høstens nye studentkull.

–SHoT-undersøkelsen kommer på et viktig tidspunkt og inneholder svært verdifull og viktig kunnskap i arbeidet med å planlegge høsten. Vi trenger fysiske møter, vi trenger studentene på campus for nett og arbeidsplasser og for at studenter kan møte både hverandre og undervisere ansikt til ansikt. SHoT-undersøkelsen er viktigere i år enn noen gang tidligere, og jeg er takknemlig for at så mange UiO-studenter har tatt seg tid til å besvare undersøkelsen, sier Bjørnerud Mo.

Om SHoT-undersøkelsen

SHoT er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, og gjennomføres normalt hvert fjerde år. Forrige undersøkelse ble gjort i 2018 med over 50 000 besvarelser. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører SHoT på oppdrag fra de tre største studentsamskipnadene i Norge (SiO, Sammen og SiT). 

Målet med SHoT er å kartlegge studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Årets undersøkelse er en tilleggsundersøkelse for å fange opp hvordan studentene har det under pandemien.

Publisert 26. apr. 2021 15:14 - Sist endret 27. apr. 2021 09:13