Vinnerne av UiOs bærekraftpris for beste masteroppgaver 2021 er kåret

De tre vinneroppgavene handler om sammenhengen mellom menneskerettighetene og klimaendringer, om kolera og fornybar energi, og om hvordan klimatiltak kan ende opp med å reprodusere sosiale ulikheter.

to damer og en mann

Årets vinnere f.v: Hannah Cecilie Brænden (Det juridiske fakultet), Abelone M. Tislevoll (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) og Yngve Bråten (Det samfunnsvitenskapelige fakultet).

I år var det Hannah Cecilie Brænden (Det juridiske fakultet), Abelone M. Tislevoll (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) og Yngve Bråten (Det samfunnsvitenskapelige fakultet) som stakk av med utmerkelsene.

Prisoverrekkelsen vil skje på UiOs årsfest den 2. september.

Om juridisk beskyttelse mot klimakrisen

Vinneroppgaven til Hannah Cecilie Brænden har tittelen “The European Convention on Human Rights and Climate Change The right to life in a changing climate”. Her ser hun nærmere på hvorvidt retten til liv, definert i artikkel 2 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, nå forplikter stater til å beskytte befolkningene sine mot truslene fra klimaendringene.

I nominasjonen pekes det på at oppgaven tar for seg temaer som er høyt oppe på agendaen bade I Europa og globalt. Fire nasjonale domstoler har allerede diskutert bruken av artikkel 2 og 8 i forbindelse med klimakrisen. Ytterligere tre saker skal opp til behandling i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for å ha fått UiOs bærekraftspris for min masteroppgave. Det har vært veldig spennende å skrive om hvordan klimaendringene påvirker menneskerettighetene, og jeg er faktisk så heldig at jeg har fått en jobb i Norges institusjon for menneskerettigheter, hvor jeg skal fortsette å arbeide med akkurat dette temaet. Jeg håper bærekraftprisen kan inspirere andre studenter til å se på hvordan natur- og klimaendringene påvirker våre respektive fagfelt, sier Brænden.

Professor Christina Voigt ved Institutt for offentlig rett har vært veileder på oppgaven.

Om kolera og avfall fra sjømatindustrien

“Isotope labelling and interaction studies of the Vibrio cholerae colonization factor GbpA” er tittelen på vinneroppgaven til Abelone M. Tislevoll. Hun har studert en såkalt koloniseringsfaktor ved Vibrio cholerae, som er bakterien som forårsaker kolera og dermed er årsaken til tusener av dødsfall hvert år.

– Det var en stor ære og glede å motta denne prisen! Jeg synes det er utrolig fint at UiO legger til rette for at studenter kan bidra med viktig forskning på tvers av mange fagfelt. Masteroppgaven min kan knyttes til bærekraftmål nummer 3 – God helse. Prosjektet handlet om å øke forståelsen av et funksjonelt viktig protein fra V. cholerae, bakterien som fører til kolerasykdom og tusenvis av dødsfall i året. Dette proteinet kan også brukes til konvertering av biomasse til biodrivstoff, og har derfor relevans for mål 7 - Ren energi til alle, og dermed også mål 13 – Stoppe klimaendringene. Å motta denne prisen gir meg både inspirasjon og motivasjon til å bringe fokus på disse områdene videre inn i arbeidslivet, sier Tislevoll.

Professor Ute Krengel ved Kjemisk Institutt har vært veileder på oppgaven.

Om klimatiltak og sosial ulikhet

Yngve Bråtens vinneroppgave heter “The (dis)ableisation of environmental governance: A qualitative exploration of the ‘disabling effects’ of Oslo’s climate strategy”. Her retter han søkelyset mot en “blind flekk” i Oslos arbeid for å fremme bærekraft, og viser behovet for et kritisk blikk på hva som er passende tiltak og tilpasning i møte med klimaendringene.

– Vi vet at vi står overfor store klimautfordringer, men hvordan kan vi sørge for at såkalte ´grønne skifter´ gjennomføres på en mest mulig rettferdig måte? I min oppgave undersøker jeg om Oslos klimastrategi mot 2030 bidrar til å (re)produsere sosiale ulikheter. Mer spesifikt analyserer jeg om Oslos klimastrategi er inkluderende ovenfor personer med funksjonsvariasjon. Jeg fant at klimastrategien blant annet har ført til at flere blinde og rullestolbrukere har blitt utestengt fra Oslo sentrum og at blinde og rullestolbrukere i ulik grad har blitt nektet tilgang til klimavennlige transporttilbud, sier han og fortsetter:

– Jeg setter veldig stor pris at UiO ser viktigheten av forskningen min, og jeg gleder meg til å bruke bærekraftprisen til å rette oppmerksomhet mot hvordan Oslo, og andre byer, kan realisere rettferdige og inkluderende grønne skifter.

Professor Andrea Nightingale ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har vært veileder på oppgaven.

Publisert 17. aug. 2021 16:28 - Sist endret 18. aug. 2021 09:27