Begynn ferden i "Data Science" denne sommeren

Den internasjonale sommerskolen vil denne sommeren tilby et nytt fag: Political Data Science Hackathon. Emnet tilbys eksklusivt for UiOs-studenter.

Bildet kan inneholde: lilla, lys, visuell effekt belysning, gjøre, fiolett.

Illustrasjon: UiO

– Vi tror at emnet tematisk er i tiden og dekker et viktig felt for samfunnsutvikling på grunn av den stadig økende bruken av teknologi innenfor politikk og forvaltning, sier ISS-direktør Nita Kapoor. – Ekstra spennende er det at både initiativet til emnet og utviklingsprosessen har vært studentdrevet, sier hun.

Den mest sexy jobben i det 21. århundret

Kursleder Solveig Bjørkholt oppfordrer UiO-studenter til å benytte anledningen til å lære noe om data science i sommer. – Mange studenter ønsker seg mer arbeidslivsrelevans i studiene sine, og det er akkurat dette vi vil tilby. Stillingen «data scientist» har blitt kalt den mest sexy jobben i det 21. århundret, og det er ikke uten grunn, sier hun. – Data er den nye oljen! Ved hjelp av data kan vi blant annet finne ut hvilke tiltak som hjelper mot klimaendringer, hvordan vi kan begrense fattigdom, og hvem som har størst sannsynlighet for å vinne presidentvalget. Det er flust med data i disse dager, og mer skal det bli. Kurset gir en introduksjon til hvordan vi kan bruke disse dataene for å generere informasjon, kunnskap og innsikt til samfunnets tjeneste.

Bjørkholt legger vekt på at data science er et tverrfaglig felt, og at vi trenger samfunnsvitere inn i dette feltet. Samfunnsvitere kan gi viktige bidrag inn i data science-feltet fordi de har domenekunnskap om sosiale spørsmål, som er nyttig kunnskap hvis de i tillegg får opplæring i programmering og modellering. Emnet er lagt opp tverrfaglig og vil egne seg for alle som er interessert i data, det være seg humanister, jus- eller medisin- eller matnatstudenter.

Hun forteller at emnet vil gi en solid innføring i programmeringsspråket R, og vil se på hvordan vi kan hente inn, prosessere og visualisere data. – Det blir ingen avansert matematisk statistikk; emnet vil heller basere seg på intuitiv innføring, understreker Bjørkholt.

Hvorfor et «hackathon»?

Alex Moltzau, initiativtaker til emnet og som selv har studert på ISS flere somre på rad, understreker at læringen blir interaktiv og teambasert.  – En stor del av læringen foregår mellom studenter, og muligheten til å takle problemstillinger sammen kan også være verdifull for mulige arbeidsgivere, sier han. – Vi ønsker å involvere oppstartsbedrifter og offentlig sektor for å utvikle løsningsforslag i samspill. I Norge er vi ekstremt gode til å ta i bruk ny teknologi, og det skal vi gjøre på dette kurset. Det handler om å skape verdi for samfunnet. Teknologi har blitt en stor del av vår hverdag, da trenger vi samfunnsvitere som forstår datavitenskap enda bedre enn før.

Political Data Science Hackathon (ISSSV1337) er et 10 ECTS emne på bachelornivå med klasseromsundervisning. Ettersom dette kurset er eksklusivt for UiO-studenter, skiller søknadsprosessen seg fra øvrige ISS-kurs og det har ikke kursavgift i år. Søknadsfrist er 31. mars.  

Illustrasjon databehandling

Publisert 15. feb. 2022 11:27 - Sist endret 10. mars 2022 09:09