English version of this page

Forskningsrådets situasjon - noen avklaringer

Rektor Svein Stølen og prorektor Åse Gornitzka presiserer to problemstillinger som er oppstått som følge av Forskningsrådets anmodning om å forskyve fremdriften i Forskningsrådsfinansierte prosjekter.

Bildet kan inneholde: helsepersonell, medisinsk utstyr, hvit kåpe, data-tastatur, medisinsk assistent.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Budsjettutfordringene i Forskningsrådet er krevende. Nylig sendte Forskningsrådet ut en epost til 303 prosjekter ved Universitetet i Oslo hvor de informerte om muligheten for forskyvninger i prosjektene. Her må hver prosjektleder svare, men vårt klare råd er å sette hensynet til forskningen fremst. Det betyr

1) dersom det er forsinkelser i prosjektene skal man som alltid be om utsettelser/forskyvninger i ressursbruken
2) dersom man finner det formålstjenelig å utsette et prosjekt eller utvide prosjektperioden, er det nå en mulighet man kan utnytte
3) forøvrig er det opp til prosjektleder/enhet å vurdere hvert enkelt prosjekt. Universitetet i Oslo vil ikke utøve noe press på prosjektleder for utsettelse. Forskningen er prioriteten.

Kommende tildelinger

Det vil komme tildelinger av prosjekter på flere av Forskningsrådets programmer tidlig kommende høst. Her vil prosjektutbetalinger først være mulig fra sommeren 2023. Her håper vi likevel at flere enheter finner det mulig å starte opp disse prosjektene før prosjektutbetalingene starter.

Det avhenger selvsagt av enhetenes økonomiske situasjon, men dette bør være mulig for enheter med mindreforbruk. Et tydelig signal til potensielle søkere på stillinger kan være klokt, gitt usikkerheten som er skapt.

Publisert 28. juni 2022 12:24 - Sist endret 28. juni 2022 12:30