Klarsignal for et nedskalert Vikingtidsmuseum

Kunnskapsdepartementet (KD) har vedtatt å øke rammen for Vikingtidsmuseet til 3,1 mrd kroner.

Bildet kan inneholde: anlegg, tomt, urbant design, boligområde, offentlig område.

– Vi er glade for Regjeringens beslutning som ikke minst sørger for at arbeidet kan fortsette uten forsinkelser. Samtidig innebærer vedtaket kutt i forhold til det bygget som ble vedtatt av stortinget. Kuttene rammer først og fremst barn, unge, skoleklasser og det nasjonale publikum, sier rektor Svein Stølen.

KD har landet på en litt endret versjon av det som var alternativ 2 i rapporten fra Statsbygg og UiO (pdf). Dette alternativet har uendret planløsning, men kvaliteter og funksjoner i publikums- og utstillingsarealer og utomhus er redusert, eller tatt ut i sin helhet. Flere arealer, som undervisningslokaler, laboratorier, verksteder og kontorlokaler, blir kun ferdigstilt som råbygg. Publikumsopplevelsen blir dermed betydelig svekket og muligheten for å posisjonere seg som verdensledende forskningsmuseum innenfor vikingtiden reduseres betraktelig.

Viktig med god styring

– Det er positivt at denne beslutningen ikke medfører noen irreversible kutt. Dermed kan vi fortsette arbeidet med å realisere Vikingtidsmuseet i tråd med opprinnelig plan. Det er svært viktig at vi får maksimalt ut av midlene som er stilt til rådighet. Det ligger nå et stort ansvar hos KD og Statsbygg for meget høy kvalitet i eier- og prosjektstyringen. En av anbefalingene fra Concreto-rapporten var nettopp å innføre et prosjektstyre med tett oppfølging, for en strammere styring. UiO tar gjerne en sterkere rolle her, sier Stølen.

Den justerte rammen medfører et kutt på anslagsvis 300 millioner kroner.

Jobber for et fullverdig museum

– Det blir krevende. Samfunnsgevinsten av dette museet blir betydelig lavere om vi ikke klarer å hente de resterende 300 millioner kroner i Stortinget eller på annen måte. Stølen sier at det også kan bli nødvendig å søke sponsorer om støtte. Vi ser mot både næringsliv og private, nasjonalt og internasjonalt. Vi gir oss ikke før vi kan tilby et fullverdig Vikingtidsmuseum som oppfyller alle samfunns- og effektmålene.

Stolte av å forvalte kulturarven

– Det er likevel viktig for meg å understreke at vi er glade for at Regjeringen viser med handling at de vil realisere bygget slik at vi kan ta vare på vikingtids-samlingen på ordentlig måte. UiO er stolte av å få lov å forvalte denne viktige kulturarven på vegne av hele nasjonen.

Gravearbeidet skal etter planen nå begynne i augus. Planlagt åpning av det nye Vikingtidsmuseet er i 2026.

Publisert 23. juni 2022 08:25 - Sist endret 23. juni 2022 08:25