Priser fra Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen offentliggjorde i dag sine priser for 2022. Førstelektor Tone Fredsvik Gregers ved Institutt for biovitenskap ble tildelt pris for fremragende undervisning og prof II Anders M. Dale ved Institutt for klinisk medisin ble tildelt den internasjonale forskningsprisen.

Olav Thon Stiftelsen deler ut i alt 6,5 millioner Bildet kan inneholde: tekst, symbol, logo, skrift, emblem.kroner for 2022, fordelt på 1 internasjonal forskningspris og 3 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning. UiO får pris for fremragende undervisning.

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning

Førstelektor Tone Fredsvik Gregers

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Tone Fredsvik Gregers er en fremragende underviser som hele tiden søker å utvikle  seg selv som universitetslærer til beste for studentenes læring. Gregers utmerker seg særlig i sin forskende tilnærming til undervisning. Hun legger stor vekt på å kunne dokumentere og analysere hva som gir best effekt i læringen. Hun gjør ikke dette kun for sitt eget arbeid, men også gjennom et målrettet arbeid for å utvikle et kunnskapsbasert kollegamiljø med sikte på høyest mulig kvalitet i undervisningen. Gregers har allerede satt dype spor etter seg i undervisningen i biologi og på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo.

 

 

Professor Vigdis Vandvik

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Vigdis Vandvik har i syv år vært leder for Senter for fremragende utdanning –  bioCEED – samtidig som hun har undervist og veiledet studenter fra grunnivå og opp til doktorgrad. Hun er en særlig dyktig og engasjert underviser, veileder, mentor og utdanningsleder og vektlegger kontinuerlig utvikling av egen praksis i tråd med moderne metoder og pedagogisk tenkning. Som emne- og kursansvarlig har hun videreutviklet studenters mulighet for å få reelle forskningserfaringer og trening i almen formidling av forskning på høyt nivå.

 

Professor Sigbjørn Hervik 

Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger

Sigbjørn Hervik er en meget engasjert universitetslærer i matematikk og fysikk. Han har undervist på alle nivå – også på ungdomsskoletrinnet - og han mottar bestandig fremragende evalueringer fra studentene for undervisinngs-innsatsen. Hervik er ellers også en meget aktiv forsker på internasjonalt nivå i sitt felt. Denne spennvidden i engasjement og interesser, fra svært teoretisk forskningsarbeid til matematikk og fysikkformidling på alle nivåer, er en kombinasjon som ses svært sjeldent. Sigbjørn Hervik ble 31 år gammel, den gang landets yngste professor i matematikk. Han avla dr. grad ved Cambridge University i 2004.

Prisene er hver på NOK 500 000

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris

Professor Anders M. Dale 

Universitetet i California, San Diego, USA og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Anders M. Dale tildeles prisen på bakgrunn av sin utstrakte forskning innen nevrologi, særlig i studier av hjernens funksjoner, aldersrelaterte endringer i hjernen og derved for fagområdet gerontologi. Hans betydning som forsker strekker seg langt utover USAs grenser og Dale er i dag blant de verdensledende på sitt forskningsfelt. Dales forskning har vært medvirkende til å utvikle bedre muligheter for å diagnostisere og behandle Alzheimers sykdom, noe som har fått betydning for klinisk praksis. Dale har bidratt til grunnleggende kunnskap om hjernens funksjon, gjennom forskning på utvikling av og genetiske utgangspunkt for hjernens struktur og funksjon, spesielt i forhold til aldersrelaterte endringer og underliggende hjernesykdommer.

Prisen er på NOK 5 millioner

Prisutdeling

På grunn av covid-19 er prisutdelingen utsatt til 2. juni 2022. Arrangementet finner sted i Universitetets Aula kl 18 og prisene fra 2021 vil deles ut samtidig.

Les mer om prisvinnerne på Olav Thon Stiftelsens nettsider

Publisert 13. jan. 2022 09:13 - Sist endret 13. jan. 2022 16:35