English version of this page

UiO vil redusere energiforbruket

Redusert innetemperatur, sambruk av bygninger og stengte ladestasjoner er blant tiltakene som nå iverksettes for å redusere energiforbruket.

Studenter sitter i rød sofa

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Universitetet i Oslo har siden 2016 jobbet aktivt med å redusere energibruken ved UiOs bygninger, og per i dag tilsvarer dette ca. 25% av samlet energibruk. Universitetets klima- og miljøstrategi setter ambisiøse mål og forplikter til et kutt på minst 30% innen 2030. 

Den siste tiden har kostnadene knyttet til strøm og energi skutt i været både nasjonalt og internasjonalt. Universitetet i Oslo ligger, ut fra siste prognoser, an til å få ekstrautgifter på rundt 130 millioner kroner i år og 170 millioner kroner i 2023 som følge av økte energipriser. UiO iverksetter nå tiltak for å redusere sitt eget energiforbruk.

Tiltakene som blir innført er:

  • Redusere temperatur i bygningene – ikke lavere enn 19 grader. Tiltaket vil bli tilpasset virksomheten i bygningene slik som for eksempel forskning, lab-virksomhet og museumsmagasiner.
  • Det vil i enkelte bygninger være sambruk av studentarealer og lesesaler etter kl. 16, hvor vi opprettholder innetemperatur på 19 grader og ventilasjon etter kl. 16. Ventilasjon i arealer som ikke er i bruk skrus av og temperatur senkes ytterligere etter kl. 16.
  • Midlertidig nedstengning av elbilladere med unntak for tjenestebiler.
  • Oppfordre studenter og ansatte til enkle energisparingsgrep som å slå av lys.

Vi regner med at disse tiltakene vil spare universitetet for omtrent 35 millioner kroner.

Lokale tilpasninger

Tiltakene som innføres er drøftet i tett dialog med enhetene, studenter og fagforeninger, og skal ikke berøre den faglige virksomheten ved universitetet. Studenter vil kunne bruke lesesalene som før enten i sine egne eller nærliggende bygninger også etter kl. 16. 

Rektor ved UiO, Svein Stølen, poengterer viktigheten av at tiltakene skal tilpasses.

– Vi er i en krevende økonomisk situasjon på grunn av høye energipriser, og vi finner det riktig å innføre tiltak. Samtidig skal vi sikre at tiltakene ikke svekker forskning og utdanning, sier Stølen.

Les mer om tiltakene, berørte bygninger og hvordan du kan bidra

Publisert 4. nov. 2022 11:51 - Sist endret 9. nov. 2022 14:30