English version of this page

Aktuelle saker - Side 10

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, konvensjon, publikum, begivenhet.
Publisert 24. juni 2020 08:29

Flere studenter gjennomfører grad ved UiO. Antall studiepoeng per student øker. Én gruppe blir stadig mindre, nemlig andelen studenter som ikke avlegger studiepoeng i det hele tatt.

Kronprins Haakon med en frøpose som skal sås i en kasse.
Publisert 16. juni 2020 18:34

– Klimahuset kan spille en stor og viktig rolle i å inspirere og engasjere til endring i bærekraftig retning, til å bygge håp om at det nytter, sa Kronprins Haakon da han åpnet Klimahuset ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Publisert 28. mai 2020 15:26

Rett før påske ble det sendt ut et spørreskjema om digital undervisning til vitenskapelig ansatte ved UiO. UiOs verktøy og tjenester, tidsbruk og studentenes deltakelse i omleggingen til digital undervisning var hovedtemaene for undersøkelsen. Videotjenesten Zoom får suverent best skussmål blant underviserne. Flere tjenester kan forbedres.

En kvinnelig og en mannlig student stående på en gressplen blant andre sittende studenter
Publisert 12. mai 2020 12:45

Koronakrisen har med all tydelighet vist hvor viktig forskning og kunnskap er for et samfunn. – Vi er svært glade for at regjeringen øker antall studieplasser og stipendiatstillinger i revidert nasjonalbudsjett, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Åpen laptop som viser en tegning av to hender som vasker hverandre
Publisert 8. mai 2020 16:02

I løpet av neste uke åpner UiO for at flere studenter og ansatte kan få tilgang til campus, etter nye signaler fra Kunnskapsdepartementet og endring i smittevernreglene. Alle som skal tilbake til campus må gjennomføre et 15 minutters smittevernkurs. 

Bildet kan inneholde: klær, grønn, gatemote, yttertøy, gul.
Publisert 8. mai 2020 14:59

Vi går mot et åpent universitet, men høsten vil by på noen utfordringer. Et økende antall av UiOs partneruniversiteter i Europa og verden har de siste dagene annonsert at de kommende høst ikke vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter fra institusjoner i andre land.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning.
Publisert 21. apr. 2020 17:36

Hvilken rolle bør departementet ha i dimensjoneringen av norsk utdanning? Hvordan innrette konkurransearenaer og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler for å sikre forskning og utdanning av god kvalitet i hele landet? Hva slags rolle bør direktoratene spille i styringen? Dette er noen av spørsmålene som regjeringen ønsker svar på fra sektoren når det nå skal utarbeides en stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler.

Bildet kan inneholde: kopp, laptop, stasjonær datamaskin, teknologi, datamaskin.
Publisert 21. apr. 2020 13:03

På en nyopprettet nettside med pedagogiske råd og tips kan UiOs undervisere finne nyttig informasjon om kommunikasjon og digitale læringsmiljøer, om pedagogisk tilnærming til forelesninger og seminargrupper online, og hvordan digitale eksamener bør planlegges og gjennomføres. 

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, publikum, offentlig område, begivenhet.
Publisert 21. apr. 2020 09:00

Norske helsemyndigheter varsler at det antagelig blir ulike former for koronatiltak i hele 2020. Det vil påvirke hvor mange personer som kan være i grupper. Universitetet i Oslo planlegger derfor for digital undervisning også til høsten.

Blond kvinne foran en skjerm med et videomøte
Publisert 20. apr. 2020 16:23

Fredag 17. april opplevde om lag 40 studenter som deltok på et digitalt seminar i regi av Karrieresenteret ved UiO såkalt «zoombombing».

Bildet kan inneholde: landemerke, turisme, borg, historisk sted, bygning.
Publisert 3. apr. 2020 18:36

For første gang på snart 75 år vil Den internasjonale sommerskole ved UiO ikke kunne gjennomføres med tilreisende studenter fra alle verdens hjørner. Koronapandemien er årsaken.

Bildet kan inneholde: reklame, font, grafisk design.
Publisert 2. apr. 2020 15:04

Inven2 arrangerer nå en ekstraordinær idékonkurranse på grunn av den pågående pandemien. Er du student eller ansatt ved Universitetet i Oslo eller i Helse Sør-Øst og har en god idé til et innovativt produkt eller tjeneste? Da kan du bli med på Idéprisen og vinne 100.000 kroner, rådgivning og hjelp til å ta idéen videre ut i markedet.