Gode utdanningsresultater for UiO

Flere studenter gjennomfører grad ved UiO. Antall studiepoeng per student øker. Én gruppe blir stadig mindre, nemlig andelen studenter som ikke avlegger studiepoeng i det hele tatt.

Bildet kan inneholde: publikum, mennesker, konvensjon, publikum, begivenhet.

Foto: UiO/Terje Heiestad

Det viser Universitetet i Oslos virksomhetsrapport for 2019, som ble gjennomgått på styremøtet 23. juni.
- Det er en gledelig utvikling, både for UiO som institusjon, for studentene selv og for samfunnet, sier rektor Svein Stølen.

Bedre gjennomføring

Tallene viser at 35 % av bachelorstudenter gjennomfører på normert tid, en forbedring på hele 15 % fra 2017 til 2019. Samtidig har andelen studenter som ikke tar noen studiepoeng overhodet sunket med 10 % de siste fem årene. Andelen fulltidsstudenter har derimot økt med 12 % fra 2015 til 2019.
 
-  Med så mange studenter som UiO har, og med så forskjellige motiver for å studere, tar det tid før bedre resultater manifesterer seg tydelig i statistikkene. Imidlertid er den positive trenden klar. Det ser vi også ved at vi år satte rekord i antall søkere, med en økning på 16 % fra i fjor, sier Svein Stølen.

Færre studenter, men flere studiepoeng per student

UiO har hatt den beste utviklingen i perioden 2003-2019, med 21 % vekst i antall avlagte studiepoeng per student. UiB har nesten like god resultatutvikling.

- UiO og UiB er de eneste institusjonene som har færre studenter per studieplass i 2019, sammenliknet med 2003. UiO og UiB har prioritert økt studiekvalitet foran økt opptak, og nå er det 3,4 søkere per studieplass hos oss. Trenden viser at dette strategiske valget har en merkbar effekt, sier Stølen.

 

Emneord: utdanning, virksomhetsrapport
Publisert 24. juni 2020 08:29 - Sist endret 24. juni 2020 08:29