UiOs Bærekraftpris for beste masteroppgave 2022

Sindre Brennhagen (Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk), Astrid Bragstad Gjelsvik (Institutt for geofag) og Laura Genet Marano (Senter for utvikling og miljø) er vinnerne av UiOs Bærekraftpriser for beste masteropppgave.

Bildet kan inneholde: person, hår, leppe, hake, frisyre.

Laura Genet Marano, Sindre Brennhagen og Astrid Bragstad Gjelsvik er vinnerne av UiOs Bærekraftpriser for beste masteroppgave.

Oppgavene spenner fra filosofens Hans Jonas’ «dødens ontologi», via forskning på partikler i skyer i Arktis, til studier av hvordan et prosjekt i slummen i Nairobi bidro til bærekraftig byutvikling.

Rovdrift på naturen

Sindre Brennhagens oppgave har tittelen «Naturfilosofi i menneskets tidsalder: Om Hans Jonas, Antropocen og tapet av liv». Han beskriver oppgaven slik:

–  Jeg beskjeftiger meg med ulike filosofihistoriske utviklingsepoker i det vestlige natursyn, med henblikk på å identifisere et brudd – en kosmologisk og moralsk omveltning – som innvarsler vår moderne måte å betrakte og forholde oss til naturen på: som livløs materie, som rene bruksgjenstander mennesket kan utnytte etter eget forgodtbefinnende. Et slikt virkelighetsbilde, som filosofen Hans Jonas kaller "dødens ontologi", kan sies å ligge til grunn for den rovdrift som er blitt begått – og som fremdeles blir begått – på naturen. Jeg forsøker følgelig å illustrere hvorledes et slikt perspektiv har ført menneskeheten på ville veier, noe den inneværende klima- og økokrisen samt overgangen til den geologiske epoken antropocen viser med skremmende tydelighet, og ikke minst argumenterer jeg for at naturen må gis forrang, i filosofisk så vel som i samfunnsmessig forstand.

Om å motta prisen:
–  Det er unektelig en stor glede å få arbeidet anerkjent på denne måten, da det tyder på at noen av tankene (forhåpentligvis) har resonnert. Aller mest styrker det min overbevisning om at filosofien er av uunnværlig betydning i turbulente tider. Også er det alltids ålreit å vite at oppgaven var halvveis leselig.

Partikler i skyer

Astrid Bragstad Gjelsviks oppgave heter «Ice Nucleating Particles in Arctic Clouds and Their Impact on Climate”:


–  Oppvarmingen vi ser i Arktis er uten sidestykke i verden, og er et resultat av mange komplekse prosesser som det fortsatt ikke fins en full forståelse av. Med dagens temperaturøkning står sårbare økosystemer, livsførselen til arktiske urfolk og svære ismasser allerede på spill, og det er uklart hvordan oppvarmingen vil fortsette i framtida. Rollen som skyer spiller for klimaet er notorisk usikker, og hvorvidt skyene består av is eller vann er en av egenskapene som kan ha mye å si. Is i skyer dannes blant annet ved hjelp av partikler i lufta, og jeg har fått muligheten til å studere disse partiklene i Arktis, og funnet at hvordan de er representert i en klimamodell kan utgjøre en stor forskjell for klimaet.

Om å motta prisen:
–  Det er en stor ære og glede å motta Bærekraftprisen fra UiO! Forståelse for kompleksiteten til klimaet er viktig for å skape en bærekraftig verden - selv om det krever at forståelse følges opp med handling.  

Bærekraftig utvikling i Nairobis slum

Slik beskriver Laura Genet Marano oppgaven «Counting for change: the hustle for social inclusion in Nairobi. A case study of the Mukuru Special Planning Area (SPA)»:

– Masteroppgaven min utforsker hvordan inkluderende byutvikling fungerer i praksis, der jeg har sett på Nairobi, Kenya. Inkluderende utvikling er definert som en prosess med sosial og politisk myndiggjøring for å forbedre livsbetingelsene og evnene til de mest marginaliserte. Jeg tar en casestudie-tilnærming for å forstå hvilken rolle sosiale bevegelser spiller i samarbeid, utfordringer og forhandlinger for å bedre levekårene i uformelle (uregulerte) bosetninger i Nairobi. Det er en nærgående analyse av en 7 år lang prosess med regjeringsledet in situ (som garanterer minimal eller ingen forflytning av innbyggere) oppgradering av grunnleggende tjenester - som veier, kloakk, elektrisitet og vannforsyning – som gir innsikt i alternative tilnærminger til inkluderende utvikling.

Om å motta prisen:
–   Å vinne denne prisen er den største anerkjennelsen jeg noen gang har mottatt. Forskningsprosessen min innebar å skrive gjennom sorg, hjemlengsel og melankoli i en tid da verden rundt meg endret seg med lysets hastighet. Takk til professor McNeill og alle de fantastiske menneskene på SUM."

Vinnerne mottar prisen på Universitetet i Oslo sin årsfest, 2. september i Aulaen.

 

Publisert 17. aug. 2022 13:39 - Sist endret 17. aug. 2022 13:39