Olav Thon Stiftelsens faglige priser og støtte til forskning 2016

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for andre gang faglige priser og støtte til undervisnings-relatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. Dette er tildelinger for høytstående internasjonal forskning og for fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Jean-Pierre Changeux
Internasjonal forskningspris går til professor Jean-Pierre Changeux, Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike. (Foto: Privat)

Prisene deles ut i Universitetets aula torsdag 3. mars kl 18.00.

Program:

 • Prosesjon
 • Velkommen ved Ole Petter Ottersen
 • Stiftelsens fagråd presenterer prisene
 • Leder av stiftelsens styre, Olav Thon, deler ut prisene
 • Musikalske innslag ved
  • Ole Edvard Antonsen, trompet
  • Den norske Studentersangforening
  • Catharina Chen, fiolin
  • Jie Zhang, flygel

Åpent for alle, velkommen!

Påmelding til prisutdelingen

Internasjonal forskningspris tildeles:

Professor Jean-Pierre Changeux , Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike

Changeux er en av svært få nålevende forskere som har klart å sette sitt preg på flere vitenskapsgrener. Mange av de begrepene som driver moderne vitenskap, kan spores tilbake til Changeux og hans originale funn. Denne prisen hedrer en forsker som har koblet en dyp forståelse av molekyler og reguleringen av dem til ny innsikt i hjernens funksjon og sykdommer. Denne innsikten har ført til nytenkning rundt behandling av nevrologisk sykdom og vil være til inspirasjon for forskere i mange tiår fremover.

Prisen er på NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning tildeles:

Professor Karin Pittman (biologi/akvakultur), Universitetet i Bergen
Professor Vidar Selås (zoologi, økologi, naturforvaltning), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
Professor Inger Njølstad (medisin), UiT Norges arktiske universitet
Professor Hans Petter Langtangen (informatikk), Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Christian Jørgensen (biologi og evolusjonsøkologi), Universitetet i Bergen
Professor Per Grøttum (medisin), Universitetet i Oslo

Pittmann leder kurs på masternivå. I disse kursene forutsettes det at studentene samarbeider med eksterne aktører utenfor universitetet.
Selås har utviklet kurs på både lave og høyere studienivå i naturforvaltning, hvor studentene som del av disse kursene bor på en forskningsstasjon over tid og får en flerfaglig introduksjon til metodikk mm i studiet av natur.
Njølstad har utviklet og implementert en ny studieplan for utdanning av leger. Her gis det en vitenskapelig bakgrunn for en endret medisiner-utdanning og om hvordan nye undervisningsformer styrker studenters evne til å håndtere sammensatte (og nye) sykdommer og sykdomstilstander.
Langtangen har vært en pioner innen innovasjon hva gjelder undervisning i programmering og flere andre felt.
Jørgensen har utviklet aktive dialogbaserte undervisningsformer som er blitt meget anerkjent av kolleger og studenter. Dette kommer særlig frem i jevnlige studentevalueringer.
Grøttum har arbeidet med digitale undervisnings- og eksamensformer innen medisinerutdanningen ved UiO.

Prisen er på NOK 500 000,- til hver av prisvinnerne.

Støtte til nordisk forskningssamarbeid innen medisin, med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer tildeles følgende tre prosjekter:

«Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease» ved professor Maiken Nedergaard, Universitetet i København og professor Erlend A. Nagelhus, Universitetet i Oslo. Prosjektet tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

«Interactions between reelin and amyloid-beta in the entorhinal cortex – A possible initiator of Alzheimer’s disease» ved professorene Menno P. Witter og Cliff Kentros, NTNU, professor Gunnar Gouras, Lunds Universitet og professor Heikki Tanila, University of Eastern Finland. Prosjektet tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

«The role of mitochondrial dysfunction in Alzheimer's Disease: a search for therapeutic strategies» ved professorene Lene Juel Rasmussen og Vilhelm Bohr, Københavns universitet, professor Tone Tønjum Universitetet i Oslo og professor Joakim Lundeberg, Kungliga Tekniska Högskolan/ Karolinska Institutet, Stockholm. Prosjektet tildeles en støtte på NOK 10 millioner over en fireårsperiode.

Støtte til nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter tildeles følgende fem prosjekter:

Studentaktivt forskning v/professor Anna-Lena Kjøniksen (fysikalsk kjemi, ingeniørvitenskap), Høyskolen i Østfold. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner.

Smittsomme parasitter hos ville dyr i dyrehagen i Norge: fokus fra et «En helse»-perspektiv (ParaWild) v/professor Lucy Robertson (parasitologi) og universitetslektor John Debenham, NMBU. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,2 millioner.

Økosystem, klima og variasjon i eit «mini-havøkosystem»: ein vestnorsk fjord” v/professor Anna Gro Vea Salvanes (biologi), Universitetet i Bergen. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,2 millioner.

Komplekse matematiske algoritmer oven-fra-og-ned: Monte Carlo-metoder for stigenerering forklart av studenter til studenter v/førsteamanuensis Titus van Erp (kjemi), NTNU. Prosjektet går over 3 år og gis en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner.

Psykiske lidelser og hjerte-kar sykdom - overlappende mekanismer v/professor Ole A. Andreassen (medisin), Universitetet i Oslo. Prosjektet går over 3 år og gis en støttet på til sammen NOK 1,5 millioner.

 

Publisert 14. jan. 2016 15:53 - Sist endret 2. mars 2017 08:53