Olav Thon Stiftelsens faglige priser og støtte til forskning 2017

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for tredje gang faglige priser og støtte til undervisnings-relatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. Dette er tildelinger for høytstående internasjonal forskning og for fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Prisene deles ut i Universitetets aula torsdag 2. mars kl 18.00.

Program:

 • Prosesjon
 • Velkommen ved Ole Petter Ottersen
 • Stiftelsens fagråd presenterer prisene
 • Leder av stiftelsens styre, Olav Thon, deler ut prisene
 • Musikalske innslag ved
  • Ole Edvard Antonsen, trompet
  • Den norske Studentersangforening
  • Catharina Chen, fiolin
  • Jie Zhang, flygel

Åpent for alle, velkommen!

Påmelding til prisutdelingen

Internasjonal forskningspris tildeles:

Professor Jan Hoeijmakers, Erasmus University Rotterdam, Nederland

Hoeijmakers er en av vår tids mest betydningsfulle forskere innen molekylær genetikk. Ved sin forskning har han oppnådd internasjonal anerkjennelse for å ha klarlagt viktige mekanismer for reparasjon av arvestoffet DNA. Han har vist hvordan skader på DNA blir oppdaget av spesifikke proteiner og hvordan de skadete delene av DNA fjernes og erstattes. Jan Hoeijmakers har også levert en rekke banebrytende studier som indikerer at DNA-reparasjon er av avgjørende betydning for å motvirke utvikling av kreft og tidlig aldring.

Prisen er på NOK 5 millioner

Nasjonale priser for fremragende undervisning tildeles:

Professor Anne Berit Guttormsen (medisin), Universitetet i Bergen
Professor Knut Mørken (matematikk), Universitetet i Oslo
Professor Are Raklev (fysikk), Universitetet i Oslo

Guttormsen har lang klinisk erfaring i arbeid med kritisk syke mennesker, og har
gjennom mange år vist et stort engasjement i å styrke og videreutvikle legeutdanningen.
Mørken har utviklet en klar utdanningsvisjon gjennom programmet InterAct - Kultur
for Læring. Han har de siste årene jobbet med en fornyelse av studieprogrammene og
fagene ved fakultetet.
Raklev underviser det første bachelorkurset i kvantefysikk, et andreårskurs med omlag
100 studenter hvert år. For sin innsats i arbeidet med dette kurset ble han i 2014 kåret
til årets foreleser ved fakultetet

Prisen er på NOK 500 000,- til hver av prisvinnerne

Støtte til nordisk forskningssamarbeid innen medisin, med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer tildeles:

«Brain aquaporins: Novel therapeutic targets for Parkinson’s disease» ved professor Mahmood Amiry-Moghaddam, Universitetet i Oslo, professor Jari Koistinaho og førsteamanuensis Tarja Malm, University of Eastern Finland og førsteamanuensis Laurent Roybon, Lunds universitet, Sverige.
Prosjektet går over 4 år og tildeles en støtte på til sammen på NOK 10 millioner

«Microglia – potential therapeutic target to modify Alzheimer’s disease» ved professor Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet, Sverige, førsteamanuensis Oskar Hansson, Lunds Universitet, Sverige, professor Lars Nilsson og professor Anders Fjell, Universitetet i Oslo og professor David Brooks, Aarhus universitet, Danmark.
Prosjektet går over 4 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 10 millioner

«Early biomarkers of Alzheimer’s disease using single-molecule detection» ved professor II Nenad Bogdanovic, Universitetet i Oslo, seniorprofessor Lars Terenius og førsteamanuensis Vladana Vukojevic, Karolinska instituttet, Sverige.
Prosjektet går over 4 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 10 millioner.

Støtte til nasjonale undervisningsrelaterte forskningsprosjekter tildeles:

Tverrfaglige «grand challenges» for studenter ved professor Anders Malthe-Sørenssen, førsteamanuensis Marianne Fyhn og professor Bjørn Jamtveit, Universitetet i Oslo.
Prosjektet går over 3 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner

Studentaktiv forskning innen prosjektet Zpath ved professor Farid Ould-Saada, forsker Magnar K. Bugge og postdoktor Eirik Gramstad, Universitetet i Oslo.
Prosjektet går over 3 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner

Harvard Kreftforskning: Partnerskap for fremragende utdanning og forskning ved professor Lars Akslen og postdoktor Elisabeth Wik, Universitetet i Bergen.
Prosjektet går over 3 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 1,5 millioner

Numerisk kompetanse og studentaktiv forskning ved Sigrunn Eliassen, Universitetet i Bergen.
Prosjektet går over 3 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 1,4 millioner

Save your patient ved førsteamanuensis Brita Pukstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.
Prosjektet går over 3 år og tildeles en støtte på til sammen NOK 485 000

 

Fjorårets prisvinnere og støttemottakere

 

Publisert 25. jan. 2017 09:09 - Sist endret 22. feb. 2017 13:58