Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2018

Årets hovedpris går til Professor Claes Ohlsson, Gøteborgs universitet. Prisen til yngre forskere deles mellom Espen Melum, forsker ved Oslo Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin ved UiO og Associate Professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Århus Universitet.

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin.

Årets hovedprisvinner, professor Claes Ohlsson får prisen for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.

Prisen til yngre forskere tildeles Espen Melum og Martin Roelsgaard Jakobsen.

Melum får prisen for sine fremragende studier av sykdommer i gallegangene. Roelsgaard Jakobsen belønnes for sitt bidrag til vår forståelse av hvordan virusinfeksjoner blir oppdaget og bekjempet av immunsystemet. Dette markeres med en seremoni der prisene deles ut.

Program for prisutdelingen:

  • Presentasjon av prisvinnerne ved professor Harald A. Stenmark og professor Cecilia Lundberg
  • Utdeling av prisene ved prorektor Gro Bjørnerud Mo
  • Små foredrag ved prisvinnerne professor Claes Ohlsson, forsker Espen Melum og Ass. Professor Martin Roelsgaard Jakobsen
  • Musikalske innslag

         Åpent for alle – velkommen!

Meld deg på prisutdelingen her

Jahre-forelesningene

I tillegg arrangeres de tradisjonsrike Jahre-forelesningene der prisvinnerne får mulighet til å fortelle om sitt arbeid.

Årets forelesning finner sted 10. oktober i Runde auditorium i Domus Medica klokken 14.

 

 

Arrangør

Universitetet i Oslo
Publisert 6. sep. 2018 10:39 - Sist endret 4. okt. 2018 10:19