Humanioradagene: Kunnskap om kulturell endring

Dagens samfunn preges av omfattende og raske endringer, også kulturelt. De humanistiske vitenskapene bidrar til å forstå, analysere og fortolke den menneskeskapte kulturen i fortid, nåtid og fremtid: måten vi setter spor etter oss på, måten vi kommuniserer og samhandler på, måten vi tenker og skaper på og konsekvenser av det vi gjør eller unnlater å gjøre.

I to dager vil UiOs humanistiske fagmiljøer gi bidrag til løsninger til mange av utfordringene morgendagen vil bringe, som klima, velferd og migrasjon. I samtale med representanter utenfor humaniora vil vi også sette fokus på hvilken humanistisk kunnskap det er behov for i morgendagens kunnskapssamfunn.

Tirsdag 30. oktober

Når Hva

 

Hvor
10:00– 10:10

Rektor ved UiO: Svein Stølen.

Åpning ved rektor Svein Stølen
Gamle festsal
10:10 – 11:00

Grønt tre på tørket mark.

Kulturelle endringer og morgendagens utfordringer. Panelsamtale med statssekretær i UD Jens Frølich Holte, rektor Svein Stølen, HF-dekan Arne Bugge Amundsen, Forskningsrådets Johannes Løvhaug og professor Mette Halskov Hansen. Professor Trine Syvertsen leder debatten.
Gamle festsal
11:15 – 13:00

Stortinget med løve i forkant.

Å gjøre Staten tilgjengelig og forståelig for folk flest
Om forskning og praktisk utvikling av Statens tekster i regi av regjeringens Klarspråksatsing.
Gamle festsal
13:30 – 14:30

Sykepleier holder rundt pasient.

Språk, migrasjon og helse

Om møte med demens og afasi i et flerspråklig samfunn.

Gamle festsal
15:15 – 17:00

Bøler kirke.

Kirkebygg og byutvikling
Kirkebygg engasjerer, enten de skal bygges eller legges ned. De spiller en sentral rolle i bybildet, både som bygg og som arena for folks liv. Men hvilken rolle har kirkene i Oslos byutvikling?
Gamle festsal
19:00 – 

Tekstilbit fra Osebergskipet.

De gåtefulle Oseberg-tekstilene. Filmpremiere.

Professor Marianne Vedeler har undersøkt de gåtefulle og dårlig bevarte tekstilrestene for å prøve å tolke dem på nytt.

Vikingskipshuset

Onsdag 31. oktober

Når Hva

 

Hvor
09:15 – 11:00

Logo til Oslo School of Environmental Humanities (OSEH).

Forskning, samfunn og miljø: Perspektiver fra miljøhumaniora

Hvordan kan humanistisk forskning bidra til å forstå og løse klima-krisen? Det vil Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) forske på.

Gamle festsal
11:15 – 12:00

Flyktninger i båt.

Flyktninger - Norden som Janus
Gamle festsal
12:15 – 13:00

Stortinget med løve i forkant.

Hvordan har krigen i Syria endret Midtøsten?
 
Gamle festsal
17:00 – 19:00

Bilde av mennesker.

Refleks: Når barrikadene brister

Samtale på Historisk museum om menneskeskapte klimaendringer. Utgangspunktet er studier fra Tongaøyene i Stillehavet.

Historisk museum

Arctic Day 2018

I samarbeid med Humanioradagene arrangerer UiO Arctic Day - Arctic Collaboration (Professorboligen).
Påmelding til arrangementet. Det blir servert tapas fra kl. 17.30-19.30.

 

(Foto: UiO, Colourbox.no, Svein Aage Christoffersen, Nadia Frantsen, Francesco Saggio.)

 

 

Publisert 23. okt. 2018 14:56 - Sist endret 25. okt. 2018 10:41