Olav Thon Stiftelsens faglige priser og støtte til forskning 2018

Olav Thon Stiftelsen utdeler i år for fjerde gang faglige priser og støtte til undervisnings-relatert forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder. Dette er tildelinger for høytstående internasjonal forskning og for fremragende, forskningsbasert undervisning på universitets- og høyskolenivå.

Olav Thon Stiftelsen deler ut for 2018 i alt 42 millioner kroner, fordelt på én internasjonal forskningspris, 5 nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, 3 nordiske forskningsprosjekter i medisin og 3 nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning. Prisene deles ut i Universitetets aula torsdag 8. mars kl 18.00.

Program:

 • Prosesjon
 • Rektor Svein Stølen ønsker velkommen
 • Stiftelsens fagråd presenterer prisene
 • Leder av stiftelsens styre, Olav Thon, deler ut prisene
 • Musikalske innslag ved Ole Edvard Antonsen, Catharina Chen, Jie Zhang, Sør-Fron Spelmannslag og Den norske Studentersangforening

Åpent for alle, velkommen!

Vinner av Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris

 • Professor Riitta Hari er en svært anerkjent forsker innen studier av menneskehjernen og har stått bak flere gjennombrudd på dette feltet. Siden tidlig på 1980-tallet har Hari vært en pioner til å bruke MEG til å kartlegge hjernens aktivitet. Ved hjelp av MEG har Hari gitt oss ny og fundamental innsikt i hvordan den menneskelige hjernen behandler signaler fra våre sanseorganer - fra hud, øye og øre. Hun har også gitt oss ny forståelse av hvordan muskler styres og kontrolleres av hjernen.

Prisen er på 5 millioner kroner

Vinnere av Olav Thon Stiftelsens nasjonale pris for fremragende undervisning

 • Professor Karl Inne Ugland, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
  Karl Inne Ugland bringer hovedfagstudenter inn i miljørelatert forskning med anvendelse i industri, forvaltning og overvåkning. Han har endret undervisningen ved å integrere forskningen med anvendte problemstillinger fra industrien og forvaltningen og har i en årrekke fått utmerkete tilbakemeldinger fra studentene.
 • Professor Morten Hjorth-Jensen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
  Morten Hjorth-Jensen har en dyp respekt for studentene og ønsker å hjelpe hver enkelt student til å utvikle det beste i seg selv. Han har over mange år lagt ned en stor innsats i å utvikle individtilpassede studieløp hvor hver student, også i store emner, får tilpassede utfordringer og tilbakemeldinger.
 • Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo
  Tone Bratteteig har gjennom 25 år vært en aktiv underviser. Hun har planlagt, organisert og holdt undervisning på alle nivåer: fra førsteårsemner på lavere grad til PhD-emner. Hun har undervist i store emner med flere hundre studenter og hun har undervist seminar- og studiobaserte emner med fokus på tett oppfølging av få studenter.
 • Professor Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen
  Atle Rotevatn har utviklet og undervist en rekke teoretiske og feltbaserte kurs som tilbys på lavere- og høyere grads nivå. Han arbeider kontinuerlig for å forbedre sin egen undervisning og instituttets undervisningstilbud ved å oppsøke, eksperimentere og implementere nye og innovative undervisningsteknikker og læringsformer.
 • Professor Helge Drange, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
  Helge Drange har gjennom mange år vist en særdeles stor innsats gjennom sin undervisning. Han er en meget engasjert og kunnskapsrik underviser, har spesielt god kontakt med studentene, og er ellers en formidler av klimakunnskap av nasjonalt format.

Prisene er hver på 500 000 kr.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter innen medisin

Følgende tre prosjekter støttes hver med 10 millioner kr:

 • Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants
  Ansvarlig: Professor Fernanda Petersen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo, Norge. Partnere: Professor Gorm Greisen, Universitetet i København, Danmark og professor Anders Håkansson, Universitetet i Lund, Sverige.
 • Development of antibiotic resistance in bacterial biofilms
  Ansvarlig: Professor Dan I. Andersson, Universitetet i Uppsala, Sverige. Partnere: Professor Hanne Ingmer, Universitetet i København, Danmark og professor Pål Jarle Johnsen, Universitetet i Tromsø, Norge.
 • Discovering new therapeutic targets and drugs to combat AMR tuberculosis: proteomics characterization and drug screening of mycobacterium – infected macrophages
  Ansvarlig: Professor Trude Helen Flo, NTNU, Norge. Partnere: Ass. Professor Maria Lerm, Universitetet i Linköping, Sverige.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv forskning

 Følgende tre prosjekter støttes:

Publisert 8. jan. 2018 09:12 - Sist endret 2. feb. 2018 11:25