Åpent møte om universitetets samfunnsrolle

Universitetene skal løse samfunnsutfordringer, utdanne arbeidskraft, og ha en helt sentral rolle i et demokratisk styresett. Men er universitetets rolle i endring? Universitetet i Oslo lager strategi for de neste ti årene og inviterer til debatt om universitetets plass i dagens samfunn. 

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, offentlig område, torget, menneskelig oppgjør.

Program

Velkommen ved rektor ved UiO, Svein Stølen

Samtale 1Akademisk frihet

Universitetene skal bidra til å løse samfunnsutfordringer både ved å utdanne kandidater og utvikle grensesprengende fri forskning. Å vinne fram i konkurransen om tildeling av forskningsmidler er krevende. Det stilles oftere krav om tematisk innretning og internasjonalt samarbeid med både offentlige og private aktører for å utløse forskningsmidler. Kan vi risikere å komme i en situasjon der myndigheter og næringsliv bestemmer for mye over hva det forskes på? 

  • Dag Hessen, professor i biologi ved Universitet i Oslo og forfatter av boken Sannhet til salgs
  • Kristian Bjørkdahl, postdoktor ved Senter for utvikling og mlijø
  • Mari Elken, forsker 2 og stedfortredende forskningsleder på NIFU

Samtale 2: Hvilken rolle har universitetet i møte med klimakrisen? 

Den nye klimagenerasjonen kommer til UiO med et ønske om å endre verden til det bedre. Hva er forventet av universitetet i møte med klimakrisen og hvordan vekte miljø og klima opp mot andre utfordringer og hensyn? 

Samtale 3: Kunnskapsskepsis og demokratiutvikling

Aldri før har en så stor andel av verdens befolkning hatt tilgang til høyere utdanning, og aldri før har tilgangen på kompleks og spesialisert kunnskap vært større. Samtidig utfordres tilliten til vitenskapen. Universitetet i Oslo har en sentral rolle i å bidra til en informert og kritisk offentlighet. Hvordan møte en økende skepsis til forskning og kunnskap? Hvilken rolle bør universitetet ta i demokratiutviklingen? 

Ordstyrer:  Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

 

Spørsmål fra salen 

Arrangement på sosiale medier: Facebook

Publisert 18. okt. 2019 08:58 - Sist endret 10. feb. 2020 11:46