Presentasjon av UiOs klimagassregnskap

Hvordan påvirker 28.000 studenter og 6000 ansatte klimaet? 21. mai legger vi frem UiOs første klimagassregnskap og inviterer til debatt om hvordan vi kan redusere utslippene våre. 

Ilustrasjonsbilde av kakediagram

Hvilke aktiviteter bidrar mest til UiOs utslipp? Få svaret 21. mai

Vi får også besøk av Bjørn H. Samset fra Cicero som vil presentere hvilket klimamål UiO bør sette seg. Han vil deretter lede en paneldebatt der ulike temaer vil bli belyst og diskutert, både fra panelets deltakere og gjennom spørsmål fra salen.

Mange ansatte og studenter har sett frem til å få datagrunnlaget over UiOs fotavtrykk på plass, slik at vi nå kan diskutere hvordan vi skal jobbe for å redusere fotavtrykket vårt.

Møt opp 21. mai for å se hvordan UiOs fotavtrykk ser ut, og ikke minst hva vi kan gjøre for å redusere det!

Program

Velkomst v/arbeidsgruppen for klimagassregnskapet

Presentasjon av klimagassregnskapet og videre arbeid frem mot sommeren v/arbeidsgruppen for klimagassregnskapet

Presentasjon av klimamål v/Bjørn H. Samset (Cicero)

Overlevering av underskrifter fra flyoppropet til rektor v/Anne Birgitte Rønning, Jon Haarberg og Kjerstin Aukrust (ILOS)

Paneldebatt der klimagassregnskapet og ulike temaer diskuteres Paneldeltakere: Rektor Svein Stølen, Christen Andreas Orvin Wroldsen (Miljøansvarlig i Studentparlamentet), Sidsel Roalkvam (senterleder SUM), Vetle Bo Saga (student og styreleder i SiO) og Vebjørn Bakken (direktør UiO:Energi). Moderator: Bjørn H. Samset.  

Oppsummering Rektor Svein Stølen, Christen Andreas Orvin Wroldsen og Gro Bjørnerud Mo oppsummerer med Bjørn H. Samset og reflekterer rundt klimamål og strategiprosessen. I tillegg presenteres Rektors utfordring 2019.


Det serveres kaffe. Som et lite steg for klimaet oppfordrer vi alle å ta med sin egen kopp.

 

Se også arrangementet på Facebook.

 

Publisert 3. mai 2019 12:58 - Sist endret 12. juni 2019 09:51