Utdeling av Zapffes pris 2019

Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond lyser ut en prisoppgave annet hvert år. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeide om menneskets forplantning i lys av etisk vurdering.

Årets prisvinner er Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo med essayet "Peter Wessel Zapffe's Anti-Natalism". Prisen vil deles ut i forbindelse med Arne Næss Symposium

Program for utdeling av Zapffes pris 2019

Kl 16.30: Velkommen og introduksjon til Zapffe prisen

Leder av priskomitéen Inga Bostad

Kl 16.40: «Arne Næss og Peter Wessel Zapffe - inspirasjon og ulikhet»

Foredrag ved Dag O. Hessen

Kl 17.00: Musikalsk innslag

Kl 17.10: Utdeling av årets Zapffepris

Viserektor Per Morten Sandset

Kl 17.20: Innlegg ved årets prisvinner Ole Martin Moen.

Slutt ca. kl 18.00

Du kan lese mer om prisen på nettsidene for Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Publisert 22. aug. 2019 11:26 - Sist endret 23. aug. 2019 12:16