Når sprekker den norske boligboblen?

Krisene står i kø, og den verdenskjente økonomen Amir Sufi mener at vi vil stå overfor en alvorlig økonomisk krise om vi ikke gjør noe med husholdningsgjelden. Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo inviterer til foredrag og panelsamtale om gjeld, ulikhet og økonomisk krise.

 

Vi står i en temmelig ille krise. Men kan det faktisk bli verre? Koronapandemien har sendt den globale økonomien inn i krise. Investeringer synker. Arbeidsledigheten og ulikheten øker. Likevel fortsetter boligprisene og gjeldsopptak her til lands å stige i raskt tempo, godt hjulpet av lave renter.

Økonom Amir Sufi kom i 2014 med boken House of Debt sammen med Atif Mian. Der viser han viktige sammenhenger mellom økonomiske kriser og voksende husholdningsgjeld. Nå kommer han til oss!

28. oktober foreleser han for oss og viser sammenhengen mellom økonomisk ulikhet, økonomisk krise og økende gjeld, og hvordan koronapandemien har påvirket oss.

Amir Sufi er professor i økonomi og offentlig politikk ved University of Chicago Booth School of Business . Boken House of Debt ble et viktig bidrag i debatten etter 2009 om årsakene til økonomiske kriser. I boken peker forskerne på at økonomiske kriser nesten bestandig innledes av en stor økning i husholdningenes gjeld. Korrelasjonen er så tydelig at de anser den for å være så nær en empirisk lov som det går an å være når man beskjeftiger seg med makroøkonomisk forskning.

Etter foredraget blir det panelsamtale, moderert av fagsjef i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark.

Paneldeltakere: 
Karin Kinnerud - postdok i økonomi ved BI
Kristoffer Berg, doktorgradsstipendiat i økonomi ved UiO
Kasper Kragh-Sørensen postdok i økonomi ved UiO

Påmelding: Tankesmien Agendas nettside

Arrangementet streames fra denne siden og fra Agendas facebook-side.

Publisert 15. okt. 2020 15:03 - Sist endret 28. okt. 2020 07:57