Foredrag med Hélène Landemore – demokratiets neste steg

Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke nytt og annerledes om våre representative demokratier.

Bildet kan inneholde: anlegg, yttertøy, skulder, gatemote, erme.

Professor i statsvitenskap Hélène Landemore kommer til Norge 21.10.

Er vi demokratiske nok?

I et demokrati skal alle ha lik mulighet til å påvirke ved at alle kan bruke sin stemme ved valg. Alle voksne borgere har en stemme hver i demokratiet, uavhengig av lommebok, bosted, yrke og andre faktorer. I praksis er mulighetene til å påvirke likevel skjevt fordelt. Vesentlige deler av befolkningen har lavere tillit til det politiske systemet og deltar mindre, både på valgdagen, i politiske organisasjoner og gjennom folkevalgte verv.

Meld deg på

NB: dette arrangementet er kun fysisk.

Program

Foredrag v/ Hélène Landemore
Panelsamtale med:
Hélène Landemore, professor i statsvitenskap, Yale
Cathrine Holst, professor i sosiologi, UiO
Kalle Moene, professor emeritus i økonomi, UiO
Trygve Svensson, leder i Tankesmien Agenda og ordstyrer

Nye og mer direkte former for politisk innflytelse

Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University, mener vi bør tenke annerledes og nytt om folkestyre. Landemore er aktuell med boken «Open Democracy» der hun diskuterer hvordan våre representative demokratier kan reformeres med nye og mer direkte former for politisk innflytelse.

Konkrete eksempler på mer demokrati

Landemore diskuterer aktuelle og konkrete eksempler som som bruk av lotteri, borgerforsamlinger og folkeavstemminger, fra land som Island, Frankrike og Sveits hvor demokratiske eksperimenter er forsøkt i praksis.

Publisert 10. okt. 2021 22:24 - Sist endret 14. okt. 2021 14:57